Succé för Släktforskning i Sydost
Lördagens släktforskningsevenemang på kongresshallen Ron i Ronneby blev en succé. En fältrapport ligger under fliken nyheter.


2015-03-28


Uppdatering av Skeppsgosseregistret

Foto: orlogstadenkarlskrona.se

I samband med vårt årsmöte uppdaterades Skeppsgosseregistret med ca. 500 nya skeppsgossar.

Här kommer du till vårt Skeppsgosseregister 

2015-02-28