Blekinge Båtsmansregister
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träffar 101 till 150 av 53,748

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 ... 1075» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
101 "Ronneby. Föll från kyrktornet och slog ihjäl sig. F. båtsmannen S. Magnusson Tross råkade under det han var sysselsatt med klockringning i tornet till Ronneby kyrka trampa miste med påföljd, att han störtade ned genom tornet, hvarvid han ådrog sig så svåra skador, att han senare på dagen afled."

[Svensk-Amerikanska Western 1911-04-13 p 2]  
Magnusson Tross, S (I157947)
 
102 "Sinnesslö" enligt dödboken. Håkansson, Ola (I155741)
 
103 "Skall vara död"  Håkansson KONST, Gumme (I14991)
 
104 "Skiljobv. d 9/9 1857. För lagligheten ansvarar Abraham Petersson h.o.p. Torp. N-o 97 Kalleberga. Gustaf Nilsson h. o. p. dreng N-o 101 Djupadal. Afvittr. d 19/9 60." Familj F9129
 
105 "Är af medelmåttig växt, har ljust hår och blå ögon.
Är i lagstadd tjänst till den 24 Oct. 1841." 
Nilsson BERGSTRAND, Sven (I35508)
 
106 ”Ola Hindr:n Lax, afskjedad Båtsman och Almosehjon i Vånga Skn, född d. ------ af Rÿttaren i Snäckesta Hindrig Sonnberg och hûstrû Svenborg. Gift med pigan Mätta Nils doter 24 år, med henne haft 3 Söner af hwilka 1 lefva. Änklinge 25 år. Sjûk 1 månad af Swûlst och Bröstfeber; död d 2 och begrafwen d 4 Jan:” Henriksson VIT LAX, Olof (I67842)
 
107 ”Reserve Båtsmannen Gumme Hansson som är sinnad, at träda i ägtenskap med Pigan Meja Månsdotter i Cassaboda af Wånga Sockn meddelas det Intÿgande, at Han wid nedannämnda Församling obehindrat nÿttjat Salighetsmedlen; äfwen som, efter stadt afkûnnande å Socknewallen, intet hinder mot dess tilltänkta ägtenskap, är anmält; I hwilka afseenden han, till wederbörlig Lÿsning och wigsel recommenderad warder. Jemshög d. 6. November 1788.
Jöran Öller 
Familj F48362
 
108 (1) Persson FLY, Nils (I43921)
 
109 (1) Persson FLY, Nils (I43921)
 
110 (2) Persson FLY, Nils (I43921)
 
111 (2) Persson FLY, Nils (I43921)
 
112 (Ankarboja) Andersson KÄLLARE ANKARBOJA, Albert (I5058)
 
113 (Ankarboja) Andersson KÄLLARE ANKARBOJA, Albert (I5058)
 
114 (Ankarboja) Andersson KÄLLARE ANKARBOJA, Albert (I5058)
 
115 (Ankarboja) Andersson KÄLLARE ANKARBOJA, Albert (I5058)
 
116 (annan båtsman avliden 1742)
Inmönstringsrulla fregatten Carlshamns Castell 1743: Jöns Töresson Ring.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten vakant under 1744. 
Toresson RING, Jöns (I157663)
 
117 (annan båtsman avliden 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Prins Wilhelm 1743: Jöran Hindriksson Lärcka.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten vakant under 1744.
(ev samme båtsman som får avsked 1735) 
Henriksson LÄRKA, Göran (I157596)
 
118 (Annan båtsman avliden i juli 1742)
Inmönstringsrulla fregatten Carlshamns Castell 1743: Jon Pärsson Ekorn.
Interimsmönsterrulla 1750: Vacant den 21 juli 1743.  
Persson EKORN, Jonas (I173738)
 
119 (Annan båtsman avliden i juli 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Finland 1743: Olof Månsson Abborre.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten vakant 1744. 
Svensson ÖSTBY, Anders (I157828)
 
120 (annan båtsman avliden under 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Prins Wilhelm 1743: Pär Börgesson Swartlåck.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten vakant under 1744. 
Börjesson SVARTLOCK, Per (I157587)
 
121 (annan båtsman avlider 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Prins Wilhelm 1743: Pär Swensson Groop.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten vakant under 1744. 
Svensson GROP, Per (I157656)
 
122 (Annan båtsman tjänstgjorde 1742. Denne båtsman antagen senast 1744)
Interimsmönsterrulla 1750: Pär Carlsson Winbom. Rymd den 16 februari 1747 utur arresten i Lyckeby.  
Karlsson WINBOM, Per (I173807)
 
123 (Annan båtsman tjänstgjorde 1742)
Inmönstringsrulla fregatten Freden 1743: Olof Pärsson Lööfgreen.
Interimsmönsterrulla 1750: Vacant den 2 mars 1744.  
Persson LÖVGREN, Olof (I160050)
 
124 (Annan båtsman tjänstgjorde 1742)
Mönsterrulla fregatten Thure 1743: Anders Andersson Brandberg. Stadsbåtsman, fördubbling. 
Andersson BRANDBERG, Anders (I68057)
 
125 (Annan båtsman tjänstgjorde 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Finland 1743: Olof Bengsson Lokatt.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten vakant 1744.  
Bengtsson LOKATT, Olof (I158882)
 
126 (Annan båtsman tjänstgjorde i början av 1742)
Mönsterrulla 30/9 1742: Pär Hindricksson Wipp.
Interimsmönsterrulla 1750: Ny båtsman antagen 1743.  
Henriksson WIPP, Per (I174087)
 
127 (Annan båtsman tjänstgjorde i november 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Finland 1743: Jöns Hansson Lillia.
Interimsmönsterrulla 1750: Jöns Hansson Lillja. Kongl Amiralites Collegi afsked den 23 februari 1749.  
Hansson LILJA, Jöns (I174073)
 
128 (Annan båtsman tjänstgör 1701) MÖLLER, Lars (I214106)
 
129 (Annan båtsman tjänstgör 1740. Denne båtsman antagen senast 1744)
Interimsmönsterrulla 1750: Pär Hansson Junkare. Död den 16 april 1747 vid roten.  
Hansson JUNKARE, Per (I22059)
 
130 (Annan båtsman tjänstgör 1740)
Mönsterrulla 16/10 1742: Sven Andersson Granat. Död den 5 juli på skeppet Hessen Cassel.  
Andersson GRANAT, Sven (I159875)
 
131 (Annan båtsman tjänstgör 1740)
Mönsterrulla 31/8 1742: Oluf Månsson Namberg
Generalmönsterrulla 1750: Oluf Månsson Namberg. Kongl Collegii afsked den 17 juli 1747. 
Månsson NAMBERG, Ola (I160562)
 
132 (Annan båtsman tjänstgör 1741)
Mönsterrulla 16/10 1742: Hans Månsson Bruse. Död den 17 juli (1742) på skeppet Ulrica Eleonora.  
Månsson BRUSE, Hans (I173818)
 
133 (Annan båtsman tjänstgör 1742. Denne båtsman antagen före december 1744)
Interimsmönsterrulla 1750: Pär Pärsson Bäck. Död i landsorten den 30 januari 1748.  
Persson BÄCK, Per (I159697)
 
134 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla fregatten Carlshamns Castell 1743: Petter Jonsson Strandh.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten vakant 1744.  
Jonsson STRAND, Peter (I158984)
 
135 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Bremen 1743: Jon Månsson Flodig.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten blev vakant 1744.  
Månsson FLODIG, Jon (I159568)
 
136 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Finland 1743: Jon Nilsson Hare.
Inmönstringsrulla skeppet Freden 1744: Johan Nilsson Hare.
Interimsmönsterrulla 1750: Johan Nilsson Hare. Fått Kongl Amiralitets Collegio afskied den 20 januari 1747.  
Nilsson HARE, Jon (I173835)
 
137 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Freden 1744: Jaen Ehrsson Tuppilla.
Interimsmönsterrulla 1750: Johan Christiansson Tuppila. Rymd den 12 maj 1747. (Trol samme båtsman som mönstrade in på skeppet Freden 1744)  
Kristiansson\Ersson TUPPILLA, Johan (I159517)
 
138 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Fredrika Amalia 1743: Måns ??? Lillja.
Interimsmönsterrulla 1750: Ny båtsman antagen 1744.  
LILJA, Måns (I173714)
 
139 (annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Prins Wilhelm 1743: Hans Swensson Hiort.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten vakant under 1744. 
Svensson HJORT, Hans (I157657)
 
140 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Skåne 1743: Pär Andersson Bramstång.
Interimsmönsterrulla 1750: Blef vacant wid munstringen den 13 december 1744.  
Andersson BRAMSTÅNG, Per (I173691)
 
141 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Ulrica Eleonora 1743: Nils Larsson Stålnäbb.
Interimsmönsterrulla 1750: Vacant den 10 augusti 1743.  
Larsson STÅLNÄBB, Nils (I160285)
 
142 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla Tumlaren 1743: Jöran Larsson Hålst.
Interimsmönsterrulla 1750: Vacant den 2 mars 1744.  
Larsson HÅLST, Göran (I160282)
 
143 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Interimsmönsterrulla 1750: Nils Jönsson Hwass. Kongl Collegi legopass den 9 november 1745.  
Jönsson VASS, Nils (I181544)
 
144 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla fregatten Carlshamns Castell 1743: Håkan Eriksson Sårky.
Interimsmönsterrulla 1750: Vacant den 18 juni 1744.  
Eriksson SORKI, Håkan (I173697)
 
145 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla fregatten Freden 1743: Måns Abrahamsson Printz.
Interimsmönsterrulla 1750: Måns Abrahamsson Prints. Fått Kongl Amiralitets Collegi afskied den 5 maj 1748.  
Abrahamsson PRINZ, Måns (I158844)
 
146 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla lastdragaren Svärdfisken 1743: Nils Lilljeqvist.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten vakant 1744.  
LILJEKVIST, Nils (I159025)
 
147 (Annan båtsman tjänstgör 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Stockholm 1743: Truet Ohlsson Hållje.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten var vacant vid Mönstringen den 20 december 1744.  
Olsson HOLJE, Trued (I211816)
 
148 (Annan båtsman tjänstgör 1742) Persson FRISKOPP, Jon (I155164)
 
149 (Annan båtsman tjänstgör 1743)
Interimsmönsterrulla 1750: Petter Joensson Kring. Rymd den 27 augusti 1745 ifrån skieppet Fama.  
Jonsson KRING, Peter (I158966)
 
150 (Annan båtsman tjänstgör 1743)
Interimsmönsterrulla 1750: Magnus Andersson Stadig. Fått Kongl Collegi afsked den 9 maj 1746.  
Andersson STADIG, Magnus (I210369)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 ... 1075» Nästa»Innehållet i Blekinge Båtsmansregister skyddas av katalogskyddet enligt §49 i Upphovsrättslagen.
Enskilda uppgifter får gärna publiceras och användas för forumdiskussioner eller egen forskning så länge källa anges.
Skyddet innebär att det är förbjudet att kopiera eller använda en större mängd information ur databasen och göra det
tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd.

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2021.