Blekinge Båtsmansregister
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träffar 151 till 200 av 53,748

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1075» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
151 (Annan båtsman tjänstgör 1744)
Interimsmönsterrulla 1750: Nils Swensson Doghiort. Död den 28 december 1745.  
Svensson DOVHJORT, Nils (I210753)
 
152 (Annan båtsman tjänstgör i 1709)
Inmönstringsrulla 15/9 1709: Mårten Ohlsson Backe? 
Olsson BACKE, Mårten (I160025)
 
153 (annan båtsman tjänstgör i april 1701)
Inmönstringsrulla 1/8 1701: Lars Olsson Swartlåck.
Inmönstringsrulla 15/9 1709: Lars Olsson Swartlåck. 
Olsson SVARTLOCK, Lars (I157637)
 
154 (Annan båtsman tjänstgör i april 1701)
Mönsterrulla 1/8 1701: Håkan Håkansson Haake.
Mönsterrulla 11/9 1709: Håkan Håkansson Hake.  
Håkansson HAKE, Håkan (I198414)
 
155 (Annan båtsman tjänstgör i april 1701)
Mönsterrulla 1/8 1701: Måns Pärsson Gränum.
Inmönstringsrulla 11/9 1709: Måns Persson Gränum.  
Persson GRÄNUM, Måns (I210530)
 
156 (Annan båtsman tjänstgör i april 1742)
Mönsterrulla 30/10 1742: Håkan Swensson Lax. Stadsbåtsman, fördubbling. Död den 2 oktober (1742).  
Svensson LAX, Håkan (I49081)
 
157 (Annan båtsman tjänstgör i april 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Friheten 1743: Jöns Bengtsson Stadig.
(Annan båtsman tjänstgör 1743) 
Bengtsson STADIG, Jöns (I209687)
 
158 (Annan båtsman tjänstgör i april 1742)
Mönsterrulla 30/9 1742: Pär Swensson Linroth.
Inmönstringsrulla skeppet Ulrica Eleonora 1743: Pär Swensson Linderoth.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten var vacant i december 1744.  
Svensson LINDROT, Per (I211238)
 
159 (Annan båtsman tjänstgör i början av 1688)
Mönsterrulla skeppet Andromeda 1689: Åke Olufsson Snabb.
Mönsterrulla 18/5 1692: Åke Olsson Snabb. Arbetar på Björkholmen.
Mönsterrulla 26/4 1701: Åke Ohlsson Snabb. På skeppet Öland.  
Olsson SNABB, Åke (I211899)
 
160 (Annan båtsman tjänstgör i december 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Drottningholm 1743: Måns Håkansson Lustig.
Interimsmönsterrulla 1750: Tjänsten var vacant vid Mönstringen den 20 december 1744.  
Håkansson LUSTIG, Måns (I210489)
 
161 (Annan båtsman tjänstgör i februari 1742)
Inmönstringsrulla skeppet Ulrica Eleonora 1743: Oluf Swensson Dahl.
Interimsmönsterrulla 1750: Ny båtsman antagen 1744.  
Svensson DAL, Olof (I210987)
 
162 (annan båtsman tjänstgör i juli 1709)
Inmönstringsrulla 15/9 1709: Magnus Nilsson From.  
Nilsson FROM, Magnus (I157719)
 
163 (Annan båtsman tjänstgör år 1700)
Mönsterrulla 1/8 1701: Gustaf Carlsson Hjulmakare.
Inmönstringsrulla: 11/9 1709: Gustaf Carlsson Hjulmakare. 
Karlsson HJULMAKARE, Gustav (I149542)
 
164 (Annan båtsman tjänstgör år 1701) RÄV, Mattis (I3775)
 
165 (annan båtsman tjänstgör, får avsked, i april 1701)
Mönsterrulla 1/8 1701: Pehr Mattzon Gråå.
Inmönstringsrulla 11/9 1709: Pehr Mattzon Gråå.  
Matsson GRÅ, Per (I211145)
 
166 (Antagen 1716. Nästa båtsman antagen 1717.) Månsson HAMBORG, Sven (I211626)
 
167 (Antagen före Mönstringen i december 1744) Håkansson TYSK, Nils (I210645)
 
168 (Antagen senast 1744, tidigare båtsman avliden 1742)
Interimsmönsterrulla 1750: Nils Swensson Lake. Död den 15 februari 1748 i landsorten.  
Svensson LAKE, Nils (I160086)
 
169 (Avmönstringsrulla: Förolyckad vid Jakten "Måsen"s förlisning 11 september 1803)

OBS!! Denna uppgift kan vara felaktig. Han finns inte med varken som på- eller avmönstrad eller noterad som förolyckad på Måsen 1803 enligt skeppsmönsterrullorna för detta år. Har inte hittat honom på något annat fartyg efter att han mönstrat av Camilla 22/10 1794. Han finns kvar i Mörrum Mantalslängd 1804 men inte 1805 då en ny båtsman flyttat in i torpet. 
Jönsson RONS\HOFFMAN, Gisel (I149368)
 
170 (Barnhusbarn 12172. Amma Josefina Eriksdotter) Eriksson RÅ\HOLMKVIST, Karl August (I9605)
 
171 (Begravningsdatum) Persson KÄLLERMAN, Måns (I44239)
 
172 (begravningsdatum) Dödsorsak: Hetsig feber Persson SVAN\MELLBERG, Per (I44716)
 
173 (Biljett Malmö Boston 18970415) Petersson LILJEKVIST, Sven August (I47869)
 
174 (biljett Malmö Chamberlain 19030401) Karlsson LILJEKVIST, John Alfred (I25452)
 
175 (Biljett Malmö-New York 18900508 utan båtsmansnamn) Petersson GÄST, Karl Emanuel (I47753)
 
176 (Bor 1746 i Regneboda och 1767-1774 i Boa 47.) Svensson KNAGG, Håkan (I209254)
 
177 (Bor i Fågelmara 1939) Mattisdotter, Anette (I29352)
 
178 (Båtsman efter Gumme Nilsson Hult som fått legopass, men som mönstrade igen 1728) Åkesson HULT, Lars (I210350)
 
179 (Båtsman för Senoren i Ramdala socken enligt hfl Ramdala AI:9, sid 240. Troligen antagen 1840 och ny båtsman antagen i december 1840. Har ej kunnat hittas i militära källor)

Generalmantalsrulla 1839: Sven Hansson Hal. Antagen den 12/11 1841.
Generalmönsterrulla 1846: Antagen vid 29 års ålder. Obefaren. Approberad.
Generalmönsterrulla 1851: Sjövan.
Generalmönsterrulla 1856: Sjövan. Kommenderad på korvetten Najaden.
Generalmönsterrulla 1861: Sjövan.
Generalmönsterrulla 1866: Sjövan.
Generalmönsterrulla 1871: Sjövan.
Generalmönsterrulla 1876: Sven Hansson Hal. Afsked den 9/7 1872.  
Hansson STOCKFISK HAL, Sven (I12747)
 
180 (Båtsman vid dödstillfället 1714) Sonesson BERG, Jon (I209631)
 
181 (Båtsmansnamnet skrivs oftast Plankholm i militära källor och Blankholm i kyrkböcker) Erengieselsson PLANKHOLM\BLANKHOLM, Per (I9947)
 
182 (datum svårtytt, men det är allra sista barnet som döps det året) Andersson FRISK, Eskil (I4850)
 
183 (Död 21/10 1813. K-na Am:fg F1A:6 3/3. Gift 50 år gammal. Död/Begr av utsot 1813-10-20) Persson VÄRVARE, Abraham (I151091)
 
184 (Död 23 december 1710. Föregående båtsman fanns 1709.) Jonasson RULLE, Johan (I209494)
 
185 (Dödsorsak: Astma, hjärtfel) Olsson NORD, Karl Johan August (I40505)
 
186 (Dödsorsak: Lungsot) Petersdotter, Emelie (I46500)
 
187 (Döms 2/11 1717 till böter för olagligen utpantade lagölspenningar.)  Matsson LIND, Bengt (I208304)
 
188 (Döms 25/6 1703, 31/10 1705 och 4/11 1708 för enkelt hor, samtliga gånger med Ingeborg Håkansdotter) Jakobsson UNGER, Profoss Per (I211088)
 
189 (efter tidigare båtsman som fick avsked samma år). Svensson FRISKOPP, Ola (I53289)
 
190 (Ej funnen i dödboken). Karlsson, Olof (I26210)
 
191 (Ej verifierad båtsman) FLYGARE, Jakob (I10184)
 
192 (Ej återfunnen i Åryds dödbok). Gummesson ÅRMAN, Jon (I174745)
 
193 (Elin Nilsdotter är nämnd i denna bouppteckning)

År 1785 den 21 februari blev uppå vederbörandes begäran Laga Bouppteckning företagen å den egendom som befanns uti sterbhuset efter avlidne före detta nämndemannen Anders Larsson i Ämteryd, vilken egendom var fallen till Laga delning emellan dess kvarlåtna änka hustru Elin Persdotter och avlidne mannens hel och halvsyskon nämligen samsystern Kerstin Larsdotter gift med bonden Måns Håkansson i Sibbamåla, halvbrodern Håkan Larsson i Dragda, halvsystern Sissa Larsdotter gift med nämndemannen Olof Nilsson i Fabbemåla, Maria Larsdotter gift med bonden Anders Olsson i Yttra Tång, Botill Larsdotter gift med bonden Sven Holjersson i Alnaryd, Tving och Kerstin Larsdotter gift med bonden Olof Persson i Mörtön, samt infunno sig avlidne Anders Larssons förra och numera för ett år sedan avlidna hustru Gertrud Aronsdotters arvingar som var hennes hel och halvsyskons barn nämligen sambroderbarnen bonden Jon Andersson i Älmtamåla och Gertrud Andersdotter gift med bonden Olof Andersson i Granhult och Maria Andersdotter gift med Håkan Månsson i Inglatorp, samsysterbarnen bonden Nils Nilsson i Strågeryd, Maria Nilsdotter gift med Anders Svensson i Ödemåla, Elin Nilsdotter gift med båtsmannen Olof Ungersven i Porsgöl, Kerstin Nilsdotter gift med skomakaren Lars Hansson i Germundsmåla, Gertrud Nilsdotter gift med skomakaren Sven Hansson i Klemmetsmåla som anmäla sig att vilja taga arv samt halvbroderbarnen som är Anders Perssons i Bränderås, Lars Persson på Hästö, volontären Hans Modig, båtsmannen Per Niss som tillika vilja taga arv efter dess mor- och fadersyster, som de icke skolat utfordrat förrän Anders Larsson var på nytt gift och sedan med döden avgått. I hänseende därtill att emellan avlidne Anders Larsson och dess förra hustru Gertrud Aronsdotter av den 5 augusti 1766 upprättade testamente... 
Nilsdotter, Elin (I206364)
 
194 (En tidigare båtsman hette också Per Håkansson Hållfast och antagen 1739. Ev samme båtsman som nedan)
(I kyrkböckerna anges oftast hans patronymikon till Jonsson)

Mönsterrulla 30/11 1742: Pär Håkansson Hållfast.
Inmönstringsrulla skeppet Skåne 1743: Pär Håkansson Hålfast.
Inmönstringsrulla skeppet Sophia Charlotta 1744: Per Håkansson Hålfast.
Interimsmönsterrulla 1750: Pär Håkansson Hållfast. Antagen 1742 vid 19 års ålder. Född i Blekinge. Befaren.
Generalmantalsrulla 1754: Pär Håkansson Hållfast. Befaren.Den 22 februari 1758 fått Kongl Collegi afsked efter han befunnits wara lam i wänstra knät och låret.  
Håkansson\Jonsson HÅLLFAST, Per (I19534)
 
195 (Enl generalmantalsrullan är han född ca 1750 i Skåne) Stenkelsson TARVO\RYMAN, Sven (I151376)
 
196 (ev är detta samme båtsman som tjänstgör i Gammalstorp i början av seklet)  Ingemansson SKOMAKARE, Håkan (I209210)
 
197 (Ev är rusthållet flyttat från Nättraby sn) KÄRNA, Mats (I207912)
 
198 (Flyttar 19261125 från båtsmanstorpet i Rörsäng. Kristianopel, kallas sedan fd båtsman) Mårtensson RÖR\DALBERG, Karl Oskar (I33189)
 
199 (Flyttar till nr 46 Hönsamåla Hällaryd sn år 1825 (ej verifierat att han flyttar till Hällaryd sn) för att där bli båtsman BB-G3-0049 SKUTA. Ej funnen i militära källor.) Bengtsson KNAGG, Bengt (I208263)
 
200 (Flyttar till Näsum 1854. År 1855 utflyttade Ljung till Schlesvig. Ären 1870-1872 vistades han i N. Amerika. Utvandringen till Amerika skedde via Göteborg den 7 maj 1870. Hemkommen bosatte han sig i Dönaberga Hjärsås socken. Olofs yngste son Martin, blev efter ett äventyrligt liv, handlare i Nyteboda Olofström sn där han blev fader till HARRY Martinsson, nobelpristagaren.) Jönsson LJUNG, Olof (I156079)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1075» Nästa»Innehållet i Blekinge Båtsmansregister skyddas av katalogskyddet enligt §49 i Upphovsrättslagen.
Enskilda uppgifter får gärna publiceras och användas för forumdiskussioner eller egen forskning så länge källa anges.
Skyddet innebär att det är förbjudet att kopiera eller använda en större mängd information ur databasen och göra det
tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd.

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2021.