Blekinge Båtsmansregister
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träffar 51 till 100 av 53,751

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 1076» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
51  Nilsson LUSTIG, Per (I211172)
 
52  Nilsson SNICKARE, Truls (I211842)
 
53 År 1773 den 26 juni hölls efter vederbörandes begäran Bouppteckning på
kvarlåtenskapen efter avlidna hustrun Kerstin Andersdotter på Möcklö
vilken egendom sedan gäld och skuld blir guldna ärftligen kommer att
tillfalla dess efterlämnade man Måns Andersson och 7 stycken dem emellan
avlade barn nämligen sonen Anders Månsson på 15 de året, sonen Sven
Månsson på andra året, dottern Elin Månsdotter äldst på 17 de året, Sissa
Månsdotter på 13 de året, Karin Månsdotter på 10 de året, Anna Månsdotter
på 5 te året och Kerstin Månsdotter 4 veckor gammal. Och infann sig
förmyndare för de omyndiga att vid detta tillfälle tillse och bevaka
Anders Månsson och Anders Anderson i Säby och befanns som följer nämligen: 
Andersdotter, Kerstin (I70502)
 
54 År 1788 den 26 april förrättades av undertecknade Laga Bouppteckning efter
bonden Mårten Olssons i Säby hustru Maria Hansdotter i Säby som den 31
januari sistlidne med döden avlidit och efter sig lämnat jämte bemälte
dess man följande arvingar nämligen sönerna Peter Mårtensson 16 år, Måns
Mårtensson 13 år gamla, döttrarna Elin Mårtensdotter 22 år och Karin
Mårtensdotter 19 år gamla samt en dotter med förra giftet Sissa gift med
bonden Daniel Persson i Nättraby by som jämte alla övriga nu tillstädes
var. Men som den avlidna ingen veterlig släkt här å orten äger, alltså
voro ingen å de omyndigas vägnar nu tillstädes utan förmanades fadern
Mårten Olsson att han var närmast skyldig till barnens förmån härvid
bevaka. Egendomen uppgavs av bemälte Mårten Olsson samt befanns,
upptecknades och värderades såsom följer: 
Hansdotter, Maria (I38518)
 
55 År 1790 den 4 oktober infann sig undertecknade att efter vederbörlig
begäran förrätta Laga Bouppteckning över den lösegendom som befanns efter
gårdmannen Anders Larssons avlidna hustru Elin Jöransdotter i Slätten,
vilken efter skuldernas avbetalning kommer att lagligen fördelas emellan
sagda änkling och tvenne stycken döttrar Botill Andersdotter gift med
bonden Jon Månsson därstädes, Elsa Andersdotter 36 år gammal och ännu
oförsynt, och till bevakande å dess rätt inställde sig bonden Anders
Gummesson i Femmeryd jämte de andras närvaro under det förrättningen
skedde på sätt som följer: 
Göransdotter, Elin (I70437)
 
56 År 1791 den 27 januari blev uppå begäran Bouppteckning och värdering
hållen hos änkan Gertrud Persdotter i Bjärstorp på den lösegendom som
befanns efter dess avlidna man sjömannen Anders Månsson vilken blev död i
Kalmar stad den 3 sistlidne december efter hemkommen sjöresa. Denna
egendomen tillkommer dess efterlämnade änka Gertrud Persdotter enligt dem
emellan upprättat testamente den 18 januari 1790 varvid voro kallade
Anders Månssons närmaste anhöriga båtsmannen Hans Lärka i Bjärstorp och
änkan Kerstin Månsdotter i Vedeby som sig infunno. Egendomen bestod i
följande: 
Nilsson, Anders (I70460)
 
57 Den 17 november år 1827 inställde sig undertecknade uppå vederbörlig begäran att förrätta Laga Bouppteckning å kvarlåtenskapen efter inhysesmannen Arvid Andersson och dess hustru Kerstin Jaensdotter i Bredavik vilka avlidit den förstnämnde den 21 september och hustrun den 3 november vilkas arvingar äro sönerna båtsman Olof Fors i Trolleboda, Jaen Sjögren ifrån Ölands södra mot och Ventlinge samt avlidne Anders Arvidssons efterlämnade omyndige son Jonas Andersson vilkens rätt bonden Sven Mårtensson den yngre i Bredavik nu bevakade och uppgavs den ringa kvarlåtenskapen som härefter följer: Andersson, Arvid (I177441)
 
58 GMR1803. Född i Blekinge. Avsked 9/10 1807. Nilsson HALL, John (I160582)
 
59 Marasmus senilis 72 år 8 månader 5 dagar  Nilsdotter, Märta (I154622)
 
60 År 1780 den 10 juni hölls efter vederbörandes begäran Bouppteckning på
lösa egendomen efter avlidne Håkan Gislasson i Binga som arvfallit dess
efterlämnade änka Bengta Åkesdotter samt 4 stycken barn nämligen sonen
Truls Håkansson myndig, dottern Botil Håkansdotter gift med Anders Olsson
i Hallarum, Karin Håkansdotter och Ingrid Håkansdotter ogifta och befanns
som följer: 
Gisesson, Håkan (I10770)
 
61 År 1790 den 13 mars hava undertecknade på vederbörandes begäran hållit Bouppteckning på kvarlåtenskapen efter avlidne avskedade båtsmannen Olof Menlös i Kråkerum vilken egendom kommer att delas emellan dess efterlämnade änka Maria Eriksdotter samt dem emellan sammanavlade barn sonen Nils Olofsson myndig, dottern Gertrud Olofsdotter 28 år, Ingrid Olofsdotter 25 år, Sissa Olofsdotter 20 år, Botil Olofsdotter 18 år gamla men oförsynta. Uppteckningen företogs och befanns som följer nämligen: Nilsson MENLÖS, Olof (I36040)
 
62 År 1803 den 26 november hölls och förrättades efter vederbörandes begäran Laga Bouppteckning efter avlidna båtsmanshustrun Ingerd Svensdotter i Törnåkra som den 16 sistlidne september igenom döden avlidit vilken lösegendom äftligen tillkommer dess efterlämnade man båtsmannen Måns Törn och trenne stycken dem emellan sammanavlade barn nämligen sonen Anders Månsson på 13 de året, samt döttrarna Sissa Månsdotter på 8 de året, Elin Månsdotter 1 1/2 år gamla, till vars rätts bevakande å de omyndigas vägnar sig inställde deras morbröder brukaren Måns Svensson i Äspenäs som i egendkap av kurator var närvarande och befanns kvarlåtenskapen som följer nämligen:
 
Svensdotter, Inger (I51843)
 
63 År 1828 den 4 januari inställde sig undertecknade att förrätta Laga Bouppteckning och skifte efter sjökorpralen Jonas Löfwerström i Lökaryd som den 15 sistlidne december med döden avled och efter sig lämnat följande arvingar nämligen dess hustru Maria Olofsdotter samt 5 stycken dem emellan sammanavlade barn sönerna Johannes Jonasson på 17 de året, Petter Jonasson på 14 de året, Nils Jonasson på 10 de året, Olavis på 9 de året, Andreas Jonasson på tredje året gamla. Å de omyndigas vägnar inställde sig bonden Anders Suneson i Lökaryd och Åke Trulsson i Hjälmseryd att deras rätt tillgodose och bevaka. Egendomen uppgavs av änkan under dess noggranna uppgift vid Edelig förbindelse i ordning som följer:
 
Nilsson LÖVERSTRÖM, Sjökorpral Jonas (I36034)
 
64 År 1829 den 12 augusti inställde sig undertecknade för att Bouppteckning förrätta hos drängen Hans Månsson i Lösen efter dess avlidna hustru Stina Cajsa Jönsdotter vilken sig efterlämnat utom nämnde änkling en liten dotter vid namn Ingrid Maria Hansdotter på tredje året gammal. Vid förrättningen var ingen av den avlidnas anhöriga tillstädes dock anmäldes att den avlidnas fader kronobåtsmannen Jöns Hammare i Hammarby ännu är i livet. Änkemannen åtvarnades att egendomen under Ederlig förpliktelse uppgiva och befanns som därefter upptecknades och värderades som följer Jönsdotter, Stina Kajsa (I68299)
 
65 År 1839 den 4 mars inställde sig undertecknade för att förrätta Bouppteckning efter avlidne snickaredrängen Anders Nilsson i Falan som med döden avled den 23 sistlidne februari och efter sig lämnat som arvingar brodern Holjer Rydström båtsman i Bubbetorps Ryd men icke vid denna förrättningen närvarande, båtsman Måns Skytteberg i Skyttemåla, systern Agda Nilsdotter gift med torparen Samuel Johansson i Falan. Och tillfrågades de som den avlidnes egendom omhänder haft att den under Ederlig förpliktelse uppgiva. Och företogs förrättningen i följande ordning:
 
Nilsson, Anders (I68850)
 
66 ;odern 32 år. Fadren är arbetskarl Olsson, Jonas (I68724)
 
67 ? på vigselförsamling  
68 ?1764 ändrades detta kompaninummer från 404 till 409 Tomsson RUPPONEN, Göran (I213168)
 
69 Sven Oskar (I1834)
 
70 Eriksdotter, Karin (I9432)
 
71 .  Svensdotter, Aida (I50676)
 
72 ... begravdes gamla enkan Elin Lustig, hwars man warit båtsman för Espenäs...
Dödsorsak: Ålderdomssvaghet 
Elin (I177095)
 
73 ... begravs båtsman Jöns Fix svärmoder ifrån Torarp. N N (I1562)
 
74 ... drunknade båtsman Pär Aspegren 48 år, dess dotter Bengta 18 år gammal och drängen Ola Månsson 40 år. Deras kroppar har blivit funna och begravda vid Sturkö. Jonsson PÅHÖR\ASPEGREN, Per (I7073)
 
75 ... kristnades Hjort Elins horunge och kallades Bengt. Utlagd till barnafader avskedade båtsmannen Per Hök (eventuellt båtsmannen Per Hansson Hök från Trolleboda).  Persson STORSTAG, Bengt (I44657)
 
76 .............................. answarar under Edslig
(förpliktelse) Ingiär Nilsdotter 
Larsson ÅMAN, Ola (I27965)
 
77 ...Anna Greta Palms son Jöns som hon säger sig avlat under äktenskapslöfte med båtsmannen Gise Börjesson... Gisesson, Jöns (I65795)
 
78 ...båtsmannen Måns Månsson Höstnäs och dess fästekvinna Bengta Nilsdotters barn.. Månsson, Måns (I150123)
 
79 ...christnades qwins Personens Segred Eriksdotters oäkta son...
Fader till Barnet är Båtsm Sven Nykommen i Listerby.  
Svensson SAX\ROLL, Erik (I53803)
 
80 ...fadren blef uthlagt Båtsm Jöns Allestans i Augerum Jönsson, Lave (I124992)
 
81 ...föddes änkan Anna Eriksdotter på Mo oäkta dotter Cecilia. Till barnfader utlades båtsmannen Johan Kabel på Mo.  Cecilia (I60124)
 
82 ...gudfruktiga Kerstin Persdotter i byn (Ronneby) Familj F9916
 
83 ...Lars Eliasson (trol fel namn) Lärka i Stålemara som över tvenne år legat contract och mållös... Zakrisson LÄRKA, Lars (I56837)
 
84 ...manhaftige båtsmannen Peter Abborre på Carlsnäs och sedesamme pigan Gertrud Månsdotter i Möljeryd Familj F16208
 
85 ...som efter en långvarig bröstsjuka hade skurit sig i halsen, men i avseende till sin förra oförsvarliga vandel blev dömd att begravas i tysthet... Larsson BERG, Jöns (I27589)
 
86 ...som grubblande hade kastat sig i brunnen... Larsdotter, Ingrid (I27248)
 
87 ..avlad under äktenskapslöfte med båtsmannen Olof Byman Olofsdotter, Gertrud (I38573)
 
88 ..döptes Båtsm Carl Magnusson Roll's fästeqwinna, Enk. Bothill Jönsdotters flickebarn Brita...
(Denne Carl Magnus Roll finns angiven i Rolltorp 75 (hfl), men har ej kunnat hittas som båtsman enligt GMR. Ev en felskrivning av namnet och kan vara Bm Karl Nilsson Roll, som Britta gifter sig med tre år senare) 
Karlsdotter, Britta (I24450)
 
89 ..döptes änkan och kvinnfolket Karna Bengtsdotters oäkta barn.. Barnfader utlades båtsmannen Måns Månsson Höstnäs i Björstorp. Månsson MÖLLBOLSTER\WÄLLMAN, Måns (I150065)
 
90 ..ett oäkta drängabarn fr Örlycke..barna faderen Hans Olsson Syrtorp i Bjäraryd.. Hansson, Ola (I124510)
 
91 ..Hennes moder, änkan Inga Olasdotter i Asarum har givit sitt skriftliga samtycke... Familj F38258
 
92 ..hon hade med sig sin styvfader båtsmannen Mattis Tubb från Tubbarp.. Familj F15496
 
93 ..och fadern anges vara Daniel Bengtsson.. Danielsdotter, Maria (I8723)
 
94 ..som legat sjuk i 15 år Persson STARK, Johan (I157824)
 
95 .Dömd 1713 till böter för att ha smädat och dragit kniv mot Per Trulsson i Käringbygden. Andersson KROK, Erik (I208787)
 
96 ''November den 5 första gången för Båtsm Per Johansson Bogspröt i Getterås och för pigan Kerstin Tovasdotter Svarthövdaryd''

Denne Per Johansson bör vara identisk med Jon Johansson som är båtsman för Getterås under åren 1748 till 1773. Det stämmer även med att hans hustru vid senare tillfälle uppges heta Kerstin.  
Familj F8383
 
97 'I Amerika' under obefintliga i Augerum (Augerum AI:31) Olsson TÖRNEBOM, Frans Oskar (I40701)
 
98 "Hanna" Persdotter, Johanna Kristina (I42750)
 
99 "Harmynt. Tala med svårighet", enligt HFL 1888-1896 Isaksdotter, Pernilla (I155765)
 
100 "Oäkta" Petersdotter, Ingelöf (I46725)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 1076» Nästa»Innehållet i Blekinge Båtsmansregister skyddas av katalogskyddet enligt §49 i Upphovsrättslagen.
Enskilda uppgifter får gärna publiceras och användas för forumdiskussioner eller egen forskning så länge källa anges.
Skyddet innebär att det är förbjudet att kopiera eller använda en större mängd information ur databasen och göra det
tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd.

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2021.