Vad är ett härad?
Härad är mindre folk- och landområden, vilkas huvudsyfte ursprungligen verkar ha varit av rättslig natur, nämligen upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet; det äldre lokala tingsdistriktet, det vill säga rätts- och förvaltningsområdet, inom ett landskap. Den dömande instansen, häradsrätten, hade att röra sig inom sitt tingslag. Häraderna var indelade i socknar, vilka även var kyrkliga indelningsenheter. I äldre tid var det relativt vanligt att en socken var delad mellan två eller fler härader, vilket komplicerar det hela ytterligare. (Läs mer på Wikipedia)

Vad är en socken?
En socken är ett område där människor bodde som hade en gemensam kyrka. Ordet socken kommer av söka, det vill säga personer som sökte sig till samma kyrka. I början av medeltiden var hela landet indelat i socknar, varje socken med en egen kyrka. På sockenstämman beslutades i gemensamma kyrkliga frågor. (Läs mer på Wikipedia)


Sockenambassadörer sökes!
Vi behöver hjälp med att hålla de över 40 sockensidorna uppdaterade. (Läs mer...)


Listers hd
Bräkne hd Medelstads hd Östra hd
Tingsplats Norje Tingsplats Bräkne-Hoby Tingsplats Ronneby Tingsplats Lyckeby
Elleholm Asarum Aspö Augerum
Gammalstorp Bräkne-Hoby Backaryd Flymen
Jämshög Hällaryd Edestad Jämjö
Kyrkhult Ringamåla Eringsboda Kristianopel
Mjällby Åryd Fridlevstad Lösen
Mörrum Öljehult Förkärla Ramdala
Sölvesborgs land Karlshamn stad Hasslö Rödeby
Sölvesborgs stad Hjortsberga Sturkö
Ysane Listerby Tjurkö
Nättraby Torhamn
Ronneby land Karlskrona stad
Ronneby stad
Sillhövda
Tving