Nu ska vi försöka samla ihop alla arkiv som vi släktforskare kan ha nytta av i vår forskning.


Museiarkiv

Blekinge Museum - Karlskrona
Vi börjar med Blekinge Museum. De har bl a ett fantastiskt bibliotek uppe i Grevagården. Gå in på deras hemsida och gå in under Samlingar. Där finns många spännande saker. 

Karlshamns museum
Museet ligger i kulturkvarteren i Karlshamn. På deras hemsida finns intressanta faktablad. 

Marinmuseum - Karlskrona
I Karlskrona har vi också Marinmuseum och där går man också in under rubriken Samlingar.Sjukvårdens arkiv i Blekinge

Är du född i Blekinge? Dina föräldrar? Har du tur så kan din eller deras födelse finnas kvar på Blekingesjukhusets arkiv.

Moderna journaler över patienter finns i särskilt journalarkiv i Karlskrona och Karlshamn. I princip skall endast journaler över personer födda dag 5, dag 15 och dag 25 sparas, alla andra gallras (förstörs). Strikt sekretess råder. Ett barn kan exempelvis inte få ut sin BB journal så länge modern lever om inte modern ger skriftlig fullmakt.

Sjukvårdens arkiv i Blekinge har följande uppdelning:

1. Landstingets arkiv 1863 ff. Innehåller administrativa handlingar från Landstinget samt bland annat handlingar från diverse skilda landstingsverksamhetsområden, exempelvis barnhem. Kontakta Landstingets arkivarie.
2. Karlskrona Lasarettsarkiv 1760-1997. Cirka 4 700 volymer om cirka 380 hyllmeter. Innehåller administration och patientuppgifter (födda, döda, sinnessjuka mm). Sekretess 70 år. Kontakta Blekingesjukhusets administration i Karlskrona för mer info och åtkomst. Arkivförteckning finns hos Blekingearkivet, vilka har uppordnat arkivet.
3. Karlshamns Lasarettsarkiv 1842-1982. Cirka 1 320 volymer. Innehåller administration och patientuppgifter (födda, döda, sinnessjuka mm). Sekretess 70 år. I arkivet finns även Lasarettets födelseböcker. Kontakta Blekingesjukhusets administration i Karlskrona för mer info och åtkomst. Arkivförteckning finns hos Blekingearkivet, vilka har uppordnat arkivet.
4. Furs Sanatorie- och Sjukhusarkiv 1905-1993. Cirka 730 volymer om cirka 50 hyllmeter. Innehåller administration och patientuppgifter. Sekretess 70 år. Kontakta Blekingesjukhusets administration i Karlskrona för mer info och åtkomst. Arkivförteckning finns hos Blekingearkivet, vilka har uppordnat arkivet.

 Enskilda arkiv

Blekingearkivet - Bräkne-Hoby
Och så har vi Blekingearkivet mitt i Blekinge, där hittar man föreningshistoria. Har du haft en förfader som varit engagerad i någon förening så kan du hitta gobitar här, det kan jag Annika gå i god för!

Det finns gårdshandlingar och en hel del släktforskning.Kommunala arkiv

 

Sedan har vi kommunarkiven och de har mycket intressanta saker, som t ex gamla skolbetyg, barnmorskeböcker, sociala handlingar från tidigt 1900-tal t ex om ett barn blivit bortadopterat. Man kan ha arkiv från verksamheter i respektive kommun. T ex i Ronneby finns Ronneby Brunns arkiv, läderfabriken Veltings

Kontakta följande kommunarkiv eller centralarkiv som det heter i Ronneby kommun

Olofström

Sölvesborg

Karlshamn

Ronneby

Karlskrona


Musikarkiv

Blekinge Musiksamlingar
Bildades 2007. Syftet är att bevara och tillgängliggöra Blekinges musikarv i ett arkiv. Hembygdsföreningar

Blekinges hembygdsföreningar
De flesta hembygdsföreningar har också små arkiv och spännande foton.
Saknar du något arkiv eller samling?

Kontakta vår webbredaktör Katarina Möller. webbredaktor@blekingesf.se