Då ni en sommardag är ute på vandring i markerna, stöter ni kanske helt oförmodat på en nästan övergiven stengrund, ett gammalt mossigt äppelträd och kanske en risig syrenberså där invid. Dessa rester minner alla om att människor här fordom haft sitt hem och enda trygga punkt i en säkert på den tiden bister tillvaro. Stanna upp en stund och tänk över hur dessa människor framlevde sina liv. Vilka glädjeämnen som stod till buds, deras sorger och bekymmer.

De grå stugornas folk
Ovan nämnda rester är i många fall det enda som finns kvar av den gamla torpbebyggelsen. Det är statistiskt konstaterat att drygt hälften av Sveriges nuvarande befolkning har sina rötter bland de grå stugornas folk. Namnen på brukarna av torpen kan man få i olika arkiv, men svårare är det att få reda på deras liv i helg och söcken. De ättlingar vi lyckats spåra upp har sällan några minnen kvar. Kockums Järnverk började sin verksamhet omkring 1850 och det ligger nära till hands att tänka sig att detta drog till sig torparättlingarna ofta från mycket späd ålder, vilket säkert gör att minnena förknippas med järnverket. Föreningsmedlemmar i Kallinge Hembygds- och Folkdansgille har gjort en torpinventering och funnit cirka 25 grunder och även kvarvarande, men något ombyggda torp på Kallebergas marker. Situationsplan är uppmätt och ritad på några av torpen, men ofta har vi bara ett namn. 

Varsågoda!
Kallinge Hembygds- och Folkdansgille har välvilligt lämnat sitt material till Blekinge Släktforskarförening för att det ska bli tillgängligt för alla och kanske inspirera att göra liknande inventeringar i andra byar.

Digital karta
Kartan nedan är interaktiv. Använd knapparna i övre vänstra hörnet för att flytta och zooma. Du kan även dra direkt med musen i kartan för att förflytta dig.


Klicka nedan för större fristående kartor.
Stor karta med satellitvy på Google Maps.
Stor karta med kartvy på Google Maps.

 

 

Klicka nedan på respektive nummer efter torpens namn för att på karta se var det finns eller fanns placerade. Symbolen  efter torpnummret är länkat till det material som Kallinge Hembygds- och Folkdansgille tagit fram.

Kalleberga 91   Kalleberga 92   Kalleberga 93
Gård   Gård   Gård
Kalleberga 91 (hus 1)
Kalleberga 91 (hus 2)
  Kalleberga 92   Kalleberga 93
         
Torp under gården   Torp under gården   Torp under gården
Båtsman Kallmans torp 6
Hans Gummessons torp 22 (b)
Håkan Månssons torp 18
Johannes Åkessons torp 27 (b)
Karl Magnussons torp 26 (b)
Jonas Nilssons torp 23
Sigridstorpet 15
  Båtsman Korps torp 
Gummetorpet 3
Jonsatorpet 11 (b)
  Båtsman Åhls torp
Anglery torp 31
Jöns Mattissons torp 25 (b)
Olof Håkanssons torp 28 (b)
Peter Håkanssons torp 29 (b)
93:29 uppdaterad!

Djupadalatorpet (Skrålet) 10 (b)
         
Kalleberga 94   Kalleberga 95   Kalleberga 96
Gård   Gård   Gård
Kalleberga 94 (hus 1)
Kalleberga 94 (hus 2)
Kalleberga 94 (hus 3)
  Kalleberga 95   Kalleberga 96 (hus 1)
Kalleberga 96 (hus 2)

         
Torp under gården   Torp under gården   Torp under gården
Båtsman Kallbergs torp 20
Lydiatorpet 4
  Båtsman Kalls torp 14 (b)
Korslotorpet 12
  Båtsman Bahls torp 32
Albin Månssons torp 19
Hålarörs torp 13
         
Kalleberga 97   Kalleberga 98   Kalleberga 99
Gård   Gård   Gård
Kalleberga 97 (hus 1)
Kalleberga 97 (hus 2)
Kalleberga 97 (hus 3)
  Kalleberga 98 (hus 1)
Kalleberga 98 (hus 2)
  Kalleberga 99 (hus 1)
Kalleberga 99 (hus 2)
         
Torp under gården   Torp under gården   Torp under gården
Båtsman Liljas torp 
Benskjölds torp 9 (f)
97:9 uppdaterad!

Ursprunglig plats
Grevatorpet 5 (f)
Ursprunglig plats

  Båtsman Lohms (Gästs) torp 30
Björkekärrs torp 1
Tranemosse torp 17
Hansatorpet 33
  Båtsman Witts torp 7
Abrahamn Samuelssons torp 21 (b)
Brinkatorpet 2
Valfrid Svenssons torp (gård) 16 (b)
         

b = bebott
f  = flyttat

Beteckningen på gårdarna byttes omkring 1895, där siffran 9 togs bort. 91 blev 1, 92 blev 2, 93 blev 3 osv.


GPS-koordinater
Nästa projekt för torpinventerarna blir att lägga in GPS-koordinater i kartan så att du exakt kan hitta var torpet låg.

Synpunkter/tillägg?
Om du har några synpunkter eller tillägg på materialet, vänligen kontakta webbredaktor@blekingesf.se så förmedlar jag det vidare till torpinventerarna.

Torpinventeringen är gjord av Kallinge Hembygds- och folkdansgille 1978-1980 och genomgången 2000.

Fotot på vägskylten: Guy Persson