Nytt i bokhandeln hösten 2016

 

Denna länken går till bokhandeln 

 


  
  Den svenska socknen
- Riksarkivets årsbok 2016

Socknen var sedan medeltiden den administrativa enhet som organiserade Sverige och den utgjorde landsbygdsbefolkningens hembygd. Socknarna tillhör våra äldsta kulturminnen, både språkligt och reellt. De är också betydelsefulla för hembygdsrörelsen, och det är därför naturligt att Riksarkivets årsbok 2016 med tema den svenska socknen är utgiven i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund som i år firar hundraårsjubileum.

Pris: medl/ej medl 250 kr / 275 kr


   
Källkritik och källhänvisningar
av Sveriges Släktforskarförbund (2016)

Handbok nr 11. Källkritik och källhänvisningar är temat för denna handbok som går igenom hur man använder de källkritiska reglerna inom släktforskningen samt hur man kan dokumentera sina källor i olika sammanhang för att undvika misstag och fallgropar

Pris: medl/ej medl 235 kr / 265 kr


   
Samiska rötter
av Sveriges Släktforskarförbund (2016)

Handbok nr 12. Bedrivs inte släktforskning på samiska släkter på samma sätt som all annan släktforskning? Svaren på dessa frågor är både ja och nej. Men för att förstå källorna i ett vidare sammanhang och ur ett samisk kultur, historia och samhälle har denna handboken kommit till.
I tio tematiska kapitel erbjuds släktforskaren grundläggande insikter och handfast vägledning för att närma sig och bättre förstå sin samiska släkthistoria.


Pris: medl/ej medl 225 kr/255


   
Släktforska med KARTOR
av Sveriges Släktforskarförbund (rev. uppl. 2016)

Handbok nr 3 i en ny och reviderad upplaga. Boken ger en introduktion till det svenska lantmäteriets och kartografins historia. Här redogörs för hur man kan dokumentera hembygdens gårdar utan datorns hjälp. Föreningen DIS arbete med att tillgängliggöra historiska kartor och hur man på olika sätt i programmet Disgen kan synliggöra släktens utbredning och förflyttningar över generationerna med hjälp av dessa.

Pris: medl/ej medl 225 kr / 255 kr


   
 

När sundet blev gräns - Till minne av Roskildefreden 1658
av Riksarkivet (2008)

Den 26 febr 1658 slöts freden i Roskilde. Boken ger en inblick i vad som hände före och efter freden. Här finns artiklar för såväl den historie- och arkivintresserade allmänheten som för läsare med specialkunskaper. Djupdykningar i allehanda arkiv sprider ljus över vad som hände med de anklagande efter häxprocesserna. Som kronan på verket ges en förnämlig guide till 1600-talets källmaterial.

Pris: medl/ej medl 100 kr

 

   
  Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar
av Lars Nordström (2016)

En unik svensk utvandringshistoria. 1883 anslöts Portland, Oregon, till det amerikanska järnvägsnätet.Invandringen tog fart och många skandinaver kom att bli den största invandrar-gruppen. Boken väljer, för att göra ämnet hanterbart och överskådligt, ett litet, representativt område på ömse sidor av den amerikanska västkustens största älv, Columbiafloden. Det var där det började…

Pris: medl/ej medl 220 kr / 250 kr

   

Sidan uppdaterad 2016-09-04