Polisunderättelser 1878-1940
av Old Books Digitally Remastered (dvd)

Dessa sökbara dvd-skivor i pdf-format (fördelade på 12 skivor) mellan åren 1878-1940 innehåller polisunderrättelser med ett personregister för hela Sverige. Följande text finns på skivan somen förklaring till mer exakt vad de innehåller: ”Under inseende af Stockholms Polisstyrelse utgifna för rikets Polismyndigheter. Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, återkallade körkort, stulen och bortkommen egendom m. m.”

Dvd-skivorna säljs för 249 kr/st + frakt. Till bokhandeln (här...)


Januari månads tips

Tvinghäftena

av Blekinge SläktforskarföreningDet första Tvinghäftet, Döda i Tving socken del 1 1712-1755, gavs ut 1997 och tanken var/är att dessa häften ska vara en hjälp på vägen i sin forskning.

Följande är skrivit på baksidan av det häftet:
"Många gånger har vi suttit och svettats framför läsapparaten och försökt tolka vad som står på mikrokorten. Vi har då ofta önskat att någon skulle ha tolkat och skrivet ner uppgifterna. Det är en glädje att det finns några som verkligen gör det. En filosofi som Blekinge Släktforskarförening har är att spridda så mycket som möjligt av de forskningsresultat som vi får fram, så att många fler kan få glädje av dem."

Att sedan ge ut detta i enkla utgåvor till låga och rimliga priser gör att många släktforskare kan få stor glädje av andras vedermödor. (text från Födda i Tvings socken 1711-1723, del 1, utgiven 2001).

  • Tving födde del 1 (1711-1723)
  • Tving födde del 2 (1724-1730)
  • Tving födde del 3 (1731-1737)
  • Tving födde del 4 (1738-1748)
  • Tving födde del 5 (1749-1758)
  • Tving födde del 6 (1759-1768)
  • Tving födde del 7 (1769-1789)
  • Tving födde del 8 (1790-1799)
  • Tving vigde del 1 (1738-1769)

Häftena säljs för 10 kr/st + frakt. Till bokhandeln (här...)

December månads tips

Ronneby Gravställeslängd 1701-1811
av Blekinge Släktforskarförening (2000)Gravbok (Ronneby OI:1) utgiven som skriftserie nr 9 av Blekinge Släktforskarförening. Volymen är avskriven i sin helhet.

Vid ett besök på Lunds landsarkiv 1997, letade föreningen efter andrakällor till döda i Ronneby församling. Som bekant börjar inte denna längd förrän 1757. Det vi fann var en gravställeslängd för åren 1701-1811. Längden visade sig vara en guldgruva såväl för oss släktforskare som för Ronneby församlings historia. Den upptar i början anmärkningsvärda händelser, som t ex det stora åsknedslaget i kyrkan 1696. Därefter redogör man för gravarna inne i kyrkan och avslutar med gravarna ute på kyrkogården.

Fd Ronnebybon Harald Andersson hjälpte föreningen med att forska fram var personerna ligger begravda inne i kyrkan och resultatet blev en karta, den finns i mitten av häftet.

Häftet säljs för 70 kr + frakt. Till bokhandeln (här...)


November månads tips


Medelstad härads befolkning 1818

av Roger Rydberg (2012)


Anledningen till att Roger har valt just året 1818 är att det är första året hela Blekinge finns som husförhörslängd. Tanken är att han ska göra alla härader i Blekinge 1818. Skivan innehåller 31.170 poster och består av volymerna: Backaryd AI:1 hfl 1813-1818, Edestad AI:1 hfl 1813-1820, Förkärla AI:2 hfl 1816-1822, Fridlevstad AI:7 hfl 1818, Hjortsberga AI:3 hfl 1814-1820, Listerby AI:2 hfl 1816-1822, Nättraby AI:1 hfl 1814-1819, Ronneby köpingen AI:13 hfl 1817-1820, Ronneby land AI:14 hfl 1817-1820, Ronneby land AI:15 hfl 1817-1820, Tving AI:7 hfl 1814-1818. Formatet är Excel 97-2003 kalkylblad.

CD-skivan säljs för 200 kr + frakt. Till bokhandeln (här...)


Oktober månads tips

Backaryds-Öljehults hembygdsbok

utgiven av hembygdsföreningen som årsbokÅrsbok som ges ut av Backaryds och Öljehults socknars hembygdsförening. 

Exempel på rubriker i årsboken 2003
Den gamla bron.
Järnvägens bygder.
Gökadal.

Exempel på rubriker i årsboken 2005
Gunnerskulla skolas jubileum
Slagsmålet i Hjorthålan.
Folklig musik och dans.

Exempel på rubriker i årsboken 2006
Skogsstrykare i Backaryd.
Släktgård i Klåvben.
Branden i Ekeby.

Böckerna säljs för 70 kr/st + frakt. Till bokhandeln (här...)


September månads tips

Ronneby stadsbok 1634-1640

av Bengt Ankarloo (1996)Ronneby stadsbok (byebog) 1634-1640 är det äldsta sammanhängande domstolsprotokolletfrån Blekinge. Här får man en samlad bild av rättslivet i en småstad i det danska riket straxföre den förödande pesten och den svenska erövringen på 1650-talet. Originalet till stadsboken förvaras på Landsarkivet i Lund.

Boken säljs för 20 kr + frakt. Till bokhandeln (här...)Juni månads tips

Blekinge - i Sveriges trädgård sökte jag mina rötter

av Nils Brönmark (2012)


Hembygdsforskare Nils Brönmark, Skåne, har efter flera års forskning dokumenterat över 60 gårdar i Hoby, Ronneby och Åryds socknar, vilka varit i hans släkt i åtskilliga generationer, fera sedan slutet av 1600-talet. Garnanäsgården, där Nils mor föddes, är fortfarande kvar i släkten sedan mer än 300 år liksom Svalemåla och ett tiotal andra.


Boken säljs för 220 kr + frakt. Till bokhandeln (här...)


Maj månads tips

Möljeryd

av Carina Focklin (1997, 1998, 1999)Möljeryd: en berättelse om Möljeryd med omnejd, om vad som hänt under vårt århundrade i 4 delar.

Exempel på rubriker ur del 1 (1997)
Något om begravningsseder i gamla tider
Åkte till Australien som utbytesstudent
Den äldsta invånaren i Möljeryd under 1900-talet
Hus och stugor i Möljeryd

Exempel på rubriker ur del 2 (1998)
Vägen till Möljeryd
Möljeryds skola
Skolkort från Möljeryds skola
Fortsättning på hus och stugor i Möljeryd

Exempel på rubriker ur del 3 (1998)
När elljuset kom till byn
Den gamla handelsboden
Möljeryds egen ”Döderhultare”
Fortsättning på hus och stugor i Möljeryd

Exempel på rubriker ur del 4 (1999)
Möljeryds hembygdsgård
Hembygdsföreningen på promenad
En korgmakare i Möljeryd
Fortsättning på hus och stugor i Möljeryd 

Häftena om Möljeryd säljs för 60 kr/st + frakt eller alla delarna 1-4 för 200 kr + frakt. Till bokhandeln (här...)April månads tips


Bräkne-Hoby (1821-1942) & Öljehults (1871-1910)

anmärkningsböcker av Blekinge Släktforskarförening (cd 2005)
I husförhörslängden finns ibland en hänvisning med ett nummer under anmärkning. Detta nummer återfinns här med personuppgifter, samt vad vederbörande har fått en anmärkning i boken för. Straff, strafftid, frigivning (-sdatum/år) och var straffet avtjänats är andra upplysningar. Sista sidan i boken är inte filmad p.g.a. att den lyder under lagen om sekretess (gäller endast cd för Bräkne-Hoby) 

CD-skivan för Bräkne-Hoby säljs för 95 kr + frakt. Till bokhandeln (här...)
CD-skivan för Öljehult säljs för 50 kr + frakt. Till bokhandeln (här...)

 


Mars månads tips

Giftmörderskan Karin Nilsdotter
och hennes spår i arkiven av Ewa Johansson (2008)

En berättelse från Bräkne härad. När författaren, i sin släktforskning, hittade sin farfars mormors morfars mor Karin Nilsdotter anade hon inte att det fanns tillräckligt med material för att skriva en hel bok. I död- och begravningsboken fanns en notis om att Karin hade förgiftat sin man och detta ledde till vidare efterforskningar i domböcker och andra arkivhandlingar. Boken är en inspirationskälla för dig som också har hittat förfäder som begått brott och som du vill forska vidare om.

Boken säljs för 100 kr + frakt. Till bokhandeln (här...) 

Välkommen med din beställning!