2012-03-02

Bokhandelstips


Mars månads tips.

Giftmörderskan Karin Nilsdotter och hennes spår i arkiven
av Ewa Johansson (2008)

Läs mer om mars månads bokhandelstips (här...)