2014-04-07

Fältrapport från dialektmöte


Fullt hus i Hörsalen

Torsdagen den 3 april 2014 hade vi ett samarrangemang med biblioteket i Karlskrona med en författarafton om Blekingska dialektord.

Arkivchef Carl-Erik Lundbladh berättade om boken Blekingska dialektord som han är medförfattare till.

Här kommer du till fältrapporten från författaraftonen