2014-05-03

Fältrapport från informationsmöte


Att använda SVAR webbplats

Lördagen den 26 april 2014 hade föreningen besök av Mariia Mähler från SVAR huvudkontor i Ramsele (Y).

 

 

Här kommer du till fältrapporten