2017-04-30

Kyrkogårdsvandring i Backaryd


Söndagen den 7/5

Söndagen den 7 maj kl. 16 är det kyrkogårdsvandring på Backaryds kyrkogård.


www.svenskakyrkan.se/ronneby

Ett samarrangemang mellan Ronneby pastorat och hembygdsföreningen.