Nytt i bokhandeln

Här kommer ett urval av våra nya böcker/skivor i bokhandeln.


Sigrid, Augusta, Anna och de andra – Modiga blekingskor kring 1900
av Katarina Olsson (2017)

En telegrafkommissarie, en filmcensor, några konstnärinnor, flera lärarinnor och en gäng rösträttskvinnor – Vad kan de ha gemensamt? Jo, de hade alla anknytning till Blekinge omkring förra sekelskiftet och de var kända långt utanför landskapets gränser. Deras livsöden och gärningar ger eko än i dag, bara vi lyssnar noga.

Pris:  150 kr


Vykortshälsningar från Carlskrona
Föreningen Gamla Carlscronas årsbok 2017

”Under de första åren på 1900-talet var det omåttligt populärt att skicka vykort till varandra. Man samlade korten i album och kartonger. Vykorten från den tiden är en viktig källa till hur det såg ut då. Korten var ofta fantasifullt utformade. Föreningen Gamla Carlscrona ger i boken en kort inblick i vykortets historia ur ett Karlskronaperspektiv, exempel på fantasifulla kort med Karlskronamotiv och en spännande vandring runt om i ”staun” i slutet av seklet 1800 fram till ca 1930.”

Pris: medlem 225 kr/ ej medlem 250 kr


Fader okänd 2
av Elisabeth Reuterswärd (2016, 2:a rev. uppl.)

Handbok utgiven av Släktforskarförbundet. Förr eller senare stöter de flesta släktforskare på barn vars far och i vissa fall även modern är okänd. Detta var en tragedi för de berörda och en stor besvikelse för forskaren. I en del fall förblir faderns namn en hemlighet, men i andra lyckas man avslöja mannens identitet.

Handboken visar hur den okända fadern kan ha lämnat spår i ett antal olika källor. I senaste numret av Släkt-Eken berättar vi om projektet ”Oäkta barn” som släktforskare i Skåne bedriver. Kanske kan du få inspiration här. I den nya reviderade och illustrerade upplagan av handboken finns information som ej tidigare har publicerats.

Pris: medlem 225 kr/ej medlem 255 kr


Torpinventering i Jämjö socken
av Östra Blekinge Hembygdsförening (1984/2003)

Intresset för torpinventeringen inom Jämjö socken har lett till att 1984 års upplaga sedan länge är slutsåld. Detta motiverade ÖBIH att ge ut ett nytryck. Innehållet är detsamma, men ägareuppgifter kan ha förändrats under de bortåt 20 år, som gått sedan första upplagans tryckning. Någon uppdatering har ej gjorts.
Det år också här befogat, att understryka värdet i det oavlönade arbete med inventering, uppgiftsinsamling och utskrifter, som Sven Hjalmarsson och Ragnar Persson utfört. Deras intresse för och kunskap om torpens historia förmedlas vidare genom denna skrift!

Pris: 100 kr


Detta och mycket mer finner du i föreningens bokhandel