FÖRENINGEN
Blekinge släktforskarförening
c/o Guy Persson
Gångbrogatan 5, lgh 0902
372 37 Ronneby
Tfn 0709-42 49 44
foreningen@blekingesf.se
ATTESTREGISTRET
attestregistret@blekingesf.se


BÅTSMANSREGISTRET
Vanja Stjernberg
batsman@blekingesf.se


MIGRATIONSREGISTRET
Katarina Möller
migrationsregistret@blekingesf.se


SKEPPSGOSSEREGISTRET
Guy Persson
skeppsgosseregistret@blekingesf.se


STENHUGGARREGISTRET
Annika Gylling
stenhuggare@blekingesf.se


SLÄKT-EKEN redaktör
Katarina Möller
Alamedan 7
371 31 Karlskrona
redaktor@blekingesf.se


WEBBREDAKTÖR
Katarina Möller
webbredaktor@blekingesf.se


BOKHANDEL
Blekinge Släktforskarförening
c/o Guy Persson 
Gångbrogatan 5, lgh 0902
372 37 Ronneby
Tfn 0709-42 49 44
bokhandel@blekingesf.seMEDLEMSÄRENDE
Blekinge Släktforskarförening
c/o Guy Persson
Gångbrogatan 5, lgh 0902
372 37 Ronneby
Tfn 0709-42 49 44
medlem@blekingesf.se