FÖRENINGEN
Blekinge släktforskarförening
c/o SVAR-projektet
Kockumsvägen 11
372 50 Kallinge
foreningen@blekingesf.se
ATTESTREGISTRET
attestregistret@blekingesf.se


BÅTSMANSREGISTRET
Vanja Stjernberg
batsman@blekingesf.se


MIGRATIONSREGISTRET
Katarina Möller
migrationsregistret@blekingesf.se


SKEPPSGOSSEREGISTRET
Guy Persson
skeppsgosseregistret@blekingesf.se


STENHUGGARREGISTRET
Annika Gylling
stenhuggare@blekingesf.se


SLÄKT-EKEN redaktör
Katarina Möller
Alamedan 7
371 31 Karlskrona
redaktor@blekingesf.se


WEBBREDAKTÖR
Katarina Möller
webbredaktor@blekingesf.se


BOKHANDEL
Anette Näslund
Blekinge Släktforskarförening
c/o SVAR-projektet Kallinge
Kockumsvägen 11
372 50 Kallinge
bokhandel@blekingesf.se