Kontaktuppgifter - funktionärer & förening

FÖRENINGEN
Blekinge släktforskarförening 
c/o SVAR-projektet
Kockumsvägen 11
372 50 Kallinge
foreningen@blekingesf.se
www.blekingesf.se

ATTESTREGISTRET
Björn-Åke Petersson
attestregistret@blekingesf.se

BÅTSMANSREGISTRET
Vanja Stjernberg
batsman@blekingesf.se

MIGRATIONSREGISTRET
Katarina Möller
migrationsregistret@blekingesf.se

STENHUGGARREGISTRET

Kerstin Carlsson
stenhuggare@blekingesf.se

SLÄKT-EKEN redaktör
Anette Näslund
Hyndekullavägen 74
37251 Kallinge
redaktor@blekingesf.se

 

WEBBREDAKTÖR
Katarina Möller 
webbredaktor@blekingesf.se

BOKHANDEL
Anette Näslund
Blekinge Släktforskarförening 
c/o SVAR-projektet Kallinge 
Kockumsvägen 11
372 50 Kallinge
bokhandel@blekingesf.se