Medlemskap

Du blir enkelt medlem hos Blekinge Släktforskarförening genom att skicka e-post till

medlem@blekingesf.se

Du anger:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Om du vill ha Släkt-Eken som digital- eller papperstidning *)
 • Om du vill ha nyhetsbrev

Medlemsavgiften är fr.o.m. 2019 175 kr/år för enskild medlem och 90 kr/år för familjemedlem. Ny medlem efter 1oktober 2018 som betalar 175 kr blir gratis medlem året ut + 2019. I medlemsavgiften ingår bl.a. vår medlemstidning Släkt-Eken som utkommer med 4 nummer/år.

*) Vi ser gärna att du väljer att få Släkt-Eken via e-post, som pdf-fil, i stället för tryckt på papper. Föreningen gör på så vis en insats för miljön och även besparing för tryckning och porto.

Olika sätt att betala medlemsavgiften

 • PlusGiro 431 79 28-2
 • Bankgiro 633-2720
 • Nordea – IBAN-nr: SE71 9500 0099 6026 431 79 282 BIC-kod: NDEASESS
 • Sparbanken i Karlshamn – IBAN-nr:  SE95 8000 0815 3900 4283 7799 BIC-kod: SWEDSESS
 • Swish 123-280 10 09

Som medlem blir du registrerad i ett digitalt register. Ansvarig för registret är vår kassör.


Uppdatering av medlemsuppgifter

När du vill göra adressändring, e-poständring eller har frågor som rör medlemskapet:

medlem@blekingesf.se