Medlemstidningen Släkt-Eken utkommer med 4 nummer per år.

Manusstopp

Första tidningen senast 15 februari
Andra tidningen senast 15 maj
Tredje tidningen senast 15 augusti
Fjärde tidningen senast 15 november 

Annonsering i Släkt-Eken

1/1-sida 1 000 kr
1/2-sida   500 kr
1/4-sida   250 kr
1/8-sida   125 kr

Medlemmar får gratis annons 1/16 sida
 

Din släktsaga

Har du skrivit, eller håller på att skriva, en berättelse om din släkt, eller om någon person i den, eller någon annan händelse du träffat på i din forskning?

Är du intresserad att förmedla din släktsaga till dina släktforskarkollegor? I så fall är vi intresserade att få publicera din berättelse i Släkt-Eken.


Redaktör för Släkt-Eken:

Katarina Möller
Alamedan 7
371 31 Karlskrona
Tfn 0455-821 47 
redaktor@blekingesf.se
Har du hört Släkt-Eken?
Släkt-Eken som taltidning

Från och med Släkt-Eken, nr 107/2011, läses den in som taltidning på ljud-cd. Det gör vi för de medlemmar som av någon anledning har svårt att läsa tryckt text.

Släkt-Eken skickas som ljud-cd till de medlemmar som har anmält detta. Givetvis får man även papperstidningen eller pdf-tidningen.

Du lyssnar på ljud-cdn i en vanlig cd-, mp3cd- eller dvdspelare. Artiklarna är inlästa på olika spår, så det går lätt att ”bläddra” i tidningen, framåt, bakåt, hoppa över eller lyssna igen. Om du vill kan du lyssna och bläddra i papperstidningen samtidigt och eventuellt ta del av bilderna.

Denna extra service är kostnadsfri för medlemmar i Blekinge Släktforskarförening.

Du kan beställa via föreningens e-post foreningen@blekingesf.se eller skriva till 
Blekinge Släktforskarförening, c/o Guy Persson, N. Fogdelyckegatan 27 F, 374 38 Karlshamn

Vi hörs!

Här nedan kan du lyssna på ett smakprov.

2016-09-16