Blekinge Släktforskarförenings Båtsmansregister

1993 startade föreningen upp en inventering av båtsmännen i Blekinge och uppmanade sina medlemmar att skicka in det material som de forskat fram.

Tanken bakom inventeringen var att försöka kartlägga alla båtsmän som verkat i Blekinge och underlätta sökningen för oss släktforskare.

Det hela startade med ett samarbete med Marinmuseum i Karlskrona, Blekinge Läns Hembygdsförbund och Blekinge museum som så småningom ebbade ut. Bror E Jönsson från Karlshamn började mata in uppgifterna i ett program som heter Avanti och de första åren skickades uppgifterna till det Centrala Soldatregistret.

I december månad 2001 fanns det 16 769 båtmän inmatade +hustrur och barn. Tyvärr gick Bror E Jönsson hastigt bort 2002 och sedan dess har olika personer haft ansvaret för inmatningen.

Den allra första tiden presenterades Båtsmansregistret ute på de olika stadsbiblioteken runt om i Blekinge, Blekinge museum, Marinmuseum och på SVAR-projektet i Kallinge.
Efter Brors bortgång avslutades samarbetet med Centrala Soldatregistret och föreningen valde att lägga ut Båtsmansregistret fritt på Internet.

Föreningen uppmanar alla som har båtsmän i släkten att inrapportera dem till vår båtsmansansvarige Vanja Jonasson, batsman@blekingesf.se så blir registret till nytta och nöje för oss alla.

För närvarande håller vår utsände Erland Eliasson till på Krigsarkivet i Stockholm och letar fram nya båtsmän ur rullorna som han sedan ser till att vi får ta del av i Blekinge Båtsmansregister. Här kan du läsa om hur en dag på Krigsarkivet kan te sig (klicka här...)

Skepp ohoj!

Projektledare: Vanja Stjernberg

 


Stenhuggarregistret

 

Under de senaste åren har Kerstin Carlsson från Ronneby "samlat" på stenhuggare. Hon har nu så många i sitt register att hon gärna vill dela med sig av sitt samlande.
Ni som vill sända in kompletteringar till Kerstins register kan skriva till henne på adress: stenhuggare@blekingesf.se

Projektledare: Kerstin CarlssonVigselregister för Blekinge 1850-1942 


I samband med föreningens 35-årsjubileum på Ronneby Brunn den 6 april 2013 lanserade vi en ny version av "Vigselregister för Blekinge" för åren 1850-1942.

Läs mer om hur du går till väga om du hittat felaktigheter. (här...)


Projektledare: Björn-Åke Pettersson

Uppdaterat i maj 2013


Våra anor del 4

I samband med Släktforskardagarna i Norrköping lanserade vi Våra anor del 4.

(Läs mer om projektet...)

Projektledare: Rune Kronkvist

Uppdaterat i september 2011