Död- och begravningsbok, dödbok, en av de kyrkoböcker som alltsedan 1686 skall föras i varje församling av Svenska kyrkan. På pastors ansvar antecknas alla personer i församlingen som avlidit. Boken innehåller uppgifter om bl.a. den avlidnes namn, födelsetid, yrke, bostad, civilstånd, dödsdag, dödsorsak, dödsort, läkare som utfärdat dödsbevis, dag för begravning och gravsättning av stoft eller aska. Även dödsfall som anmäls avseende andra församlingar antecknas. Källa: Nationalencyklopedin.se

En gravsten utanför Heliga Kors kyrka i Ronneby. Foto: Guy Persson.

I 1686 års kyrkolag stod att läsa "The aflednas namn som i kyrckian eller på kyrckiogården äre begrafne..." I dödboken noterades de avlidna inom socknen eller församlingen i den ordning de dog. I de äldre böckerna, som då går under namnet begravningsböcker, finns ofta endast begravningsdatumet noterat medan det i senare förteckningar även noteras dödsdatum. Döda i Tving socken 1712-1799

 

1997 gav Blekinge Släktforskarförening ut första delen av ”Döda i Tving” som ingick i föreningens skriftserie. Den omfattade åren 1712-1755. Andra delen och tredje delen gavs ut 1998 och åren var 1756-1785, 1786-1799. Dessa skriftserie för ”Döda i Tving” är slutsålda och föreningen väljer nu att lägga ut detta på nätet med rättelser.

4 647 personer

Du kommer till sidan om döda i Tving 1712-1799 genom att klicka (här...)

Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/3 (1769-1789), bildid: C0058887_00190

Sidan uppdaterad 2012-01-22