Avskrifter

Här nedan finner du avskrifter av katekismilängder och mantalslängder. Har du själv gjort några andra socknar i Blekinge som du vill dela med dig av, kontakta webbredaktor@blekingesf.seKatekismilängd [-ki´s-] (av senlat. catechi´smus, av grek. katēchismo´s 'undervisning', av katēchi´zō 'undervisa'), en av prästen upprättad förteckning med uppgifter om församlingsbornas namn, boplats, ev. ålder och kristendomskunskaper. Redan på medeltiden ålades prästerskapet att undervisa i kristendomens huvudstycken. Kontroll skedde vid visitationer, och i samband med dessa upprättades katekismilängder. Kring sekelskiftet 1600 började prästerna göra hembesök med kristendomsförhör och förmaningar, husförhör, och de förteckningar som då upprättades benämndes husförhörslängder. Båda förhörstyperna fanns länge sida vid sida, men efter hand blev husförhören dominerande. Källa: NE


Källa: Del av AD Edestad Kat:1 (1683-1717) Bild 2/sid 173

Edestad socken, Blekinge

Katekismilängd 1683 (pdf)

Katekismilängd 1687 (pdf)

Katekismilängd 1696 (pdf)

Katekismilängd 1717 (pdf)

Avskrifterna gjorda av Annika Gylling Otfors

Fridlevstad socken, Blekinge

Husförhörslängd 1733 (pdf) (2011-09-24)

Avskriften gjord av Arne Sörlöv


Förkärla socken, Blekinge


Katekismilängd 1683 (pdf)

Katekismilängd 1687 (pdf)

Katekismilängd 1717 (pdf)

Avskrifterna gjorda av Annika Gylling Otfors


Hjortsberga socken, Blekinge


Katekismilängd 1683 (pdf)

Katekismilängd 1687 (pdf)

Katekismilängd 1696 (pdf)

Katekismilängd 1717 (pdf)

Avskrifterna gjorda av Annika Gylling Otfors

Listerby socken, Blekinge

Katekismilängd 1683 (pdf)

Katekismilängd 1687 (pdf)

Katekismilängd 1717 (pdf)

Avskrifterna gjorda av Annika Gylling Otfors


Mantalslängd, förteckning över personer som var skyldiga att erlägga mantalspengar. Längderna upptog namn, hemvist, yrke, civilstånd m.m. på alla som blev mantalsskrivna inom ett mantalsskrivningsdistrikt. De sammanställdes sedan länsvis. Källa: NE


Källa: Del av AD Blekinge läns landskontor EIa:15 (1756-1756) Bild 3640


Karlskrona stad 1756
Björn-Åke Petersson har, i samarbete med SVAR-projektet i Kallinge, registrerat över 3 000 personer mantalskrivna i Karlskrona stad 1756.
Läs mer om projektet (här...)

Tvings socken 1744-1795
Under ett tiotal år satt Lars Nilsson och skrev av Tvings mantalslängder 1744-1795 från mikrofilm på papper. 2002 hjälpte Blekinge Släktforskarförening honom att sammanställa hans anteckningar digitalt. 2013 tar vi ytterligare ett steg och publicerar dem på vår hemsida. 
Du hittar avskrifterna (här...


Sidan uppdaterad 2013-03-02