Lysning
Seden att lysa till äktenskap går tillbaka ända till lateranska mötet 1215. Syftet med lysningen är att får reda på om det finns något hinder för äktenskapet.

Backaryds lysningssedlar 1749-1800 (pdf 281kb)

Dessa lysningssedlar är funna i Backaryds kyrkas pannrum och räddades för eftervärlden.
Avskriften gjord av Annika Otfors och Vanja Jonasson.

Vigsel
(Lysnings- och vigselbok): kyrkobok för anteckning om makarnas namn, vigseldatum m m.    Vigselböcker för äldre tid är ofta sammanbundna med de övriga ministerialböckerna (födelse- och dopbok samt död- och begravningsbok). I äldre tid kan uppgifterna om vigsel också återfinnas i kyrkans räkenskaper. För åren 1733-1748 kan uppgifter om i samband med lysningar erlagda Chartasigillataavgifter även ingå i länsstyrelsernas landsboksverifikationer, som förvaras i landsarkiv eller mera fullständigt i kammararkivet på riksarkivet.

Fridlevstads vigslar 1660-1696
(pdf)
avskrift gjord av Arne Sörlöv

Om du hittar några feltolkningar i registret ovan, vänligen meddela Arne Sörlöv på arne@sorlov.com

Fridlevstads vigslar 1696-1810 (pdf)
avskrift gjord av Annika Gylling

Om du hittar några feltolkningar i registret ovan, vänligen meddela Annika Gylling på annika.gylling@hotmail.comuppdatering gjord 2011-12-11