Gåsamåla bykrönika under fyra århundraden

150 kr

Av: Barbro Olsson (122 s)

Östra Blekinges Hembygdsförening Medd 1993:1 (nytryck 2018)

I lager

Beskrivning

Gåsamåla bykrönika under fyra århundraden

Gåsamåla bykrönika under fyra århundraden

Skrift nr 11. 122 sidor och ca 40 illustrationer.
Nytryck 2018

Bykrönikan är ett försök att om möjligt visa vem som bott på de olika gårdarna i byn och hur folket levat släktled efter släktled i århundraden och i något fall även på samma gård. Krönikan visar också hur gårdarna genom hemmansklyvningar under åren blivit delade i mindre och mindre enheter.

Jag hade länge lekt med tanken att någon gång kunna göra en kartläggning av vem som bott på de olika ställena. Det som gjorde att jag slutligen tog igång med forskningsarbetet var, när jag i min släktforskning hittade anfadern Jon Håkansson i Gåsamåla, som jag kom att kalla ”den märklige Jon”. Hans digra bouppteckning gjorde mig nyfiken på att utreda var han fått förmögenheten ifrån.
Under arbetets gång visade det sig att han hade en väldigt stor barnskara vilket inte gjorde honom mindre intressant att utreda var alla hans ättlingar tagit vägen.

Varje person i byn har beröring med varandra på ett eller annat sätt, därför var det bara att fortsätta. Släkterna har inte helt kunnat utforskas och det var väl heller inte min mening, utan möjligen att väcka intresse hos andra att fortsätta forskningsarbetet.

Det har inte varit lätt att följa upp alla persondata och det kan säkert föreligga fel och förväxlingar av personer. För felen får jag be om överseende med!

Min beskrivning av gårdarna i Gåsamåla börjar år 1660 med Jon Andersson d.ä. som då brukade hela hemmanet Gåsamåla. Runt 1690 delade han hemmanet i två delar. En del till sonen Anders och en del till dottern Botill.

Anders del beskrivs fram t o m Jon Pehrsson ca år 1817. Därefter övergår gården till släktingen Håkan Månsson. Beskrivningen av hemmanet fortsätter på sid. 93. under Gård 1:2 fram till våra dagar med nuvarande ägare Stig Turesson.

Beskrivning till Botills hemmansdel med början på sid 23, under rubriken Botill Jonsdotters släktgren. Där går 1/8 mtl. ur släkten 1824. Den andra 1/8 delades i två 1/16 mtl. år 1830, men ena 1/16 behölls i släkten fram till 1905 medan den andra 1/16 gick ur släkten 1845 i och med Håkan Hanssons död. Se ägolängd sist i boken.

Ett varmt tack till alla, som gjort denna dokumentation möjlig! Jag tänker närmast på ortsbefolkningen och bybor i förskingringen som varit tillmötesgående och lånat ut sina fotografier för publicering. Ett särskilt tack vill jag rikta till Östra Blekinge Hembygdsförening som gett värdefulla synpunkter under framtagandet av denna skrift.

Detta som är den andra upplagan av bykrönikan har bl. a. kompletterats med gårdskronologin för 1900-talet av byborna Ulla och Eibert Johansson.

Innehåll:
I…….Försvenskningen av Blekinge
II……Gåsamålas befolkningshistoria
III…..Jon andersson dä släktgren
IV…..Lantmäteriförrättning för Gåsamåla
V……Botill Jonsdotters Släktgren
VI…..Bouppteckning Och Kvarlåtenskap
VII….1/8 Mantal av Jon Andersson dä hemman
VII….Laga skifte
IX…..Gård 1:6
X……Gård 1:4
XI…..1/8 Mantal av Jon Andersson dä hemman
XII….Gård 1:3
XIII…Gård 1:5
XIV…Gård 1:2
XV….Gård 1:7
XVI…Gård 1:8
XVII..Båtsmännens villkor
XIX…Stadsresorna
XX….Den social hjälpen ”fattighjälpen”

Ytterligare information

Dimensioner 29 × 22 × 1 cm