I Karlskronas Omland – Glimtar från 1700- & 1800-talen

180 kr

Av: Katarina Olsson (2016)

I lager

Beskrivning

I Karlskronas Omland – Glimtar från 1700- & 1800-talen

Varje stad har sitt omland. Förr i tiden levde staden i ett ömsesidigt beroende med det närliggande landskapet. Här producerades varor och tjänster som var nödvändiga för stadsbefolkningen.

För 300 år sedan var Karlskrona en snabbt växande stad i ett landskap som nyligen blivit svenskt. Nya verksamheter växte fram och reformer inom jordbruket ledde till att landskapet kunde försörja allt fler. I de blekingska åarna fanns förutsättningar för utbyggd vattenkraft som banade väg för en gryende industrialism. Samtidigt började ett kunskapssamhälle att växa fram inne i Karlskrona.

I den här boken får du några glimtar från 1700- och 1800-talens Blekinge, några pusselbitar till hur uppbyggnaden av staden Karlskrona påverkat dess omland.

Ur innehållsförteningen:

Karlskrona och omlandet

I Augerums socken

Några 1700-talsprojekt i anslutning till Lyckebyån

Längs Nättrabyån

Blekinges handpapperbruk

I socknarna Kristianopel och Torhamn

Skiftesreformerna som formade Torstäva by

Tegskifte – ett exempel från Vinberga/Vallby

Jerkö – kulturlandskap i riksdagsdiskussion

Karlskrona – nedslag i sta’n för omkring 200 år sedan

Mer information

Vikt 531 g
Dimensioner 23 × 20 cm