Källor till invandringens historia 1840-2000

200 kr

Av: Lars Hallberg, Riksarkivet (2017)

 

I lager

Beskrivning

Källor till invandringens historia 1840–2000

Invandrare har i alla tider kommit till Sverige. I våra arkiv finns många och tydliga spår av migrationen, men det kan vara svårt att hitta rätt i källmaterialet. Denna arkivguide har skrivits för att vägleda både den som studerar invandringsfrågor i allmänhet och den som är intresserad av enskilda människoöden. I Källor till invandringens historia 1840–2000redogörs för den lagstiftning som styrt myndigheternas verksamhet på invandringsområdet och de olika typer av arkivhandlingar som blivit resultatet av deras handläggning. Det mesta av källmaterialet som tas upp i boken finns hos Riksarkivet, men även material hos andra myndigheter och arkivinstitutioner behandlas. Första upplagan av Källor till invandringens historia omfattade perioden 1840–1990 (utgavs 2001) och är sedan länge slutsåld. Nu presenteras en kraftigt omarbetad och utökad andra upplaga. Den sträcker sig till år 2000 (i vissa fall fram till 2016) och innefattar viktiga förändringar på detta område, till exempel lagändringar som följde på Sveriges anslutning till EU.

Institution: Riksarkivet
Författare: Lars Hallberg
Förlagsort: Stockholm
Tryckår: 2017
Antal sidor: 319
Serie: Skrifter utgivna av Riksarkivet: 38
Anmärkning: Inbunden
ISSN: 1402-4705
ISBN: 978-91-87491-23-8
Språk: Svenska