Migration och Identitet – En studie av utvandringen från Blekinge till Danmark och Tyskland 1860 – 1914

210 kr

Medlemspris: 160 kr

Av Ann-Kristin Vernersson Wiberg

I lager

Beskrivning

Migration och Identitet – En studie av utvandringen från Blekinge till Danmark och Tyskland 1860 – 1914

 

Författaren beskriver i sin studie bakgrunden till och konsekvenser av ”den glömda utvandringen” under åren 1860 – 1914, både utifrån det sociala och det tekniska och administrativa perspektivet.

Visst känner alla till Mobergs utvandrare som for till Amerika och den episka beskrivningen av svenska öden i den nya världen. Emellertid är det inte bara kontinenten bakom det stora havet som var mål för stora delar av det svenska samhället att söka sig till från och med mitten av 1800-talet, utan även grannländerna Danmark och Tyskland.

Denna licentiatavhandling vill ge svar på fyra frågor:

  1. Vilka var de som arbetsvandrade/emigrerade till Tyskland (och Danmark) från Blekinge?
  2. Varifrån åkte de, hur såg deras färdvägar ut, vart åkte de och hur utvecklades deras liv därefter?
  3. Vilka motiv hade de till att resa?
  4. Hur betraktades emigranterna och arbetsvandrarna av överheten, kvinnoorganisationer och emigrationsagenter, och hur påverkade dessa aktörer migrationen till Tyskland och Danmark?

För att hålla sitt arbete överskådligt har författaren fokuserat på de de fem blekingska socknarna Torhamn, Eringsboda, Bräkne-Hoby, Asarum och Jämshög, vilka emellertid borde kunna anses representativa för de sydsvenska förhållandena. Detta gäller även för de utländska rechercherna, vilka fokuserar på provinsen Mecklenburg och staden Kiel i Tyskland och på södra Själland och köpenhamnsområdet i Danmark.

Individuella exempel på arbetsvandring respektive emigration illustrerar dåtidens svårigheter att klara av livhanken – framförallt för kvinnorna, som på sina håll hamnade i prostitutionsträsket vilket var utbrett utanför Sverige. Intressant är vidare hur kvinnoorganisationerna ställde sig till de kvinnliga migranternas öden och hur de respektive statliga institutionerna behandlade problemfall och sköt ansvaret från den ena myndigheten till den andra.

Denna studie borde alltså inspirera att ställa nya frågor och att följa utvandrarnas spår inte bara till Amerika utan även till närmare liggande mål och att titta fördjupat på de lokala förhållandena som präglade våra trakter.

Mer information

Vikt 285 g
Dimensioner 24 × 17 × 1 cm