Ett fel uppstod i TNG-programmet. Detta kan bero på installationsfel, ofullständig uppgradering eller programfel. Om du är ägare till sajten, kontakta TNG-supporten för hjälp med problemet. Kopiera query-texten nedan och klistra in den i ditt meddelande.

Query: SELECT tng_xnotes.ID as ID, tng_xnotes.note as note, tng_notelinks.persfamID as personID, tng_xnotes.gedcom as gedcom FROM (tng_xnotes, tng_notelinks) WHERE tng_xnotes.ID = tng_notelinks.xnoteID AND tng_notelinks.secret != "1" ORDER BY note LIMIT 50

The table '/tmp/#sql_449_0' is full