Blekinge Båtsmansregister
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Databasstatistik


Ett fel uppstod i TNG-programmet. Detta kan bero på installationsfel, ofullständig uppgradering eller programfel. Om du är ägare till sajten, kontakta TNG-supporten för hjälp med problemet. Kopiera query-texten nedan och klistra in den i ditt meddelande.

Query: SELECT YEAR( deathdatetr ) - YEAR(IF(birthdatetr !='0000-00-00',birthdatetr,altbirthdatetr)) AS yearsold, DAYOFYEAR( deathdatetr ) - DAYOFYEAR(IF(birthdatetr !='0000-00-00',birthdatetr,altbirthdatetr)) AS daysold, IF(DAYOFYEAR(deathdatetr) and DAYOFYEAR(IF(birthdatetr !='0000-00-00',birthdatetr,altbirthdatetr)),TO_DAYS(deathdatetr) - TO_DAYS(IF(birthdatetr !='0000-00-00',birthdatetr,altbirthdatetr)),(YEAR(deathdatetr) - YEAR(IF(birthdatetr !='0000-00-00',birthdatetr,altbirthdatetr))) * 365) as totaldays FROM tng_people WHERE (birthdatetr != '0000-00-00' OR altbirthdatetr != '0000-00-00') AND deathdatetr != '0000-00-00' AND (birthdate not like 'AFT%' OR altbirthdate not like 'AFT%') AND deathdate not like 'AFT%' AND (birthdate not like 'BEF%' OR altbirthdate not like 'BEF%') AND deathdate not like 'BEF%' AND (birthdate not like 'ABT%' OR altbirthdate not like 'ABT%') AND deathdate not like 'ABT%' AND (birthdate not like 'BET%' OR altbirthdate not like 'BET%') AND deathdate not like 'BET%' AND (birthdate not like 'CAL%' OR altbirthdate not like 'CAL%') AND deathdate not like 'CAL%' ORDER BY totaldays DESC

Error writing file '/tmp/MY4lQP2t' (Errcode: 28 - No space left on device)
 Beskrivning   Kvantitet