Föreningens attest- och inflyttningsregister för flyttningar till och inom Blekinge.

Attestregistret har fått ny projektledare

Vintern 2014 avled Björn-Åke Petersson efter en tids sjukdom till stor saknad ifrån oss släktforskare. Han hade då matat in personer som flyttat mellan församlingarna genom att ta information ifrån attester, inflyttningslängder och husförhörslängder. Han efterlämnade ett ansenligt arv genom att ha matat in ca. 115 000 uppgifter i Attestregistret tagna från Sölvesborg, Olofström och Karlshamn kommuner samt Ivetofta och Näsum i Bromölla kommun.

Det är nu min uppgift att fortsätta hans arbete genom att påbörja registrering av Ronneby kommun med början av Bräkne-Hoby följt av Öljehult, Backaryd, Eringsboda efter 1870 och Ronneby. Därefter är det tre församlingar i Karlskrona.

Det är en stor uppgift att ta sig an och jag kommer inte att kunna hålla Björn-Åkes takt även om jag är pensionär.

Tommy Andersson
Ronneby 

Har du frågor eller synpunkter på Attestregistret, kanske hittat felaktigheter, kontakta attestregistret@blekingesf.se

Juli månad 2016

Många bevarade attester
Blekinge är unikt i många avseende och en godbit för släktforskarna är att det finns flyttningsattester bevarade för delar av länet under ca 150 år. Dessa är tillgängliga på mikrokort, SVARs digitala forskarsal och Arkiv Digital fram till 1887, ja i några församlingar några år till. 

Backaryd har några attester från 1600-talet, med början 1663, och Karlshamn har en obruten serie attester från 1774-1887.

Tyvärr blev det inga attester när någon flyttar inom pastoratet t. ex. mellan Gammalstorp och Ysane, Jämshög och Näsum (före 1854) men förhoppningsvis ger husförhörslängden besked. Jag har också uppmärksammat att attester över flyttande präster är få och även för andra som bor i Prästgården saknas attester. Ofta är attesterna utfärdade i moderförsamlingen där kyrkoherden bodde. 


"Drängen Anders Jonasson, född i detta Angelstad Pastorat och Liungbÿ Sockn den 25 Mars 1771 och hwilken til Blekinge och Giemsiö Sockn i tiänst sig begifwer, är ärlig och wälfrädgad, har för sin Christendoms kundskap förswarlig redogiordt samt nåde medlen med wördnad nÿttiadt, warande des utan til ägtenskap ledig. Angelstad den 11'te October 1791, Erland Ulmgren". Källa: Jämshög HII:1 (1789-1808) Bild 270 Arkiv Digital

Kan vara till stor hjälp
Fördelen med ett inflyttnings- och attestregister är att man kan lättare hitta en person som flyttat. Även om man följer en person och fått vederbörande ur sikte kan detta register få upp forskaren på banan igen. En annan bra sak är att man kan följa gesällers och lärlingars vandrande över stora delar av Sverige då dessa attester ibland kan innehålla en handfull flyttningar och ibland ännu fler.


Nya krav för 200 år sedan
1812 blir formkraven på attesterna större, bland annat skall födelseår finnas med och från den tiden har jag kompletterat med uppgifter från inflyttningslängder och husförhörslängder, när attester saknats, för att få en mer heltäckande bild av all flyttning till och inom länet. Det finns ofta uppgifter om födelseplats i attesterna från Skåne och Småland än vad prästen tagit med i husförhörslängden.

ca 350 000 poster
Genom ett överslag, med utgångspunkt från antalet filmade attester, bör det bli över 350 000 poster när hela registret för Blekinge med angränsande socknar är klart.Förklaringar

För att underlätta ditt sökande i Attestregistret har vi tagit fram en del dokument.

Fältförklaring
Här hittar du förklaringar på vad de olika fälten innehåller vid en personsökning i Attestregistret. (pdf

Söktips
Här hittar du söktips när du använder Attestregistret. (pdf)

Pastoratstillhörighet
För Blekinge och angränsande delar av Skåne och Småland 1750-1887. (pdf


Attestregistret flyttade in hos Blekinge Släktforskarförening den 30 juni 2012.