Föreningens nya attest- och inflyttningsregister för flyttningar till och inom Blekinge.


Många bevarade attester

Blekinge är unikt i många avseende och en godbit för släktforskarna är att det finns flyttningsattester bevarade för delar av länet under ca 150 år. Dessa är tillgängliga på mikrokort, SVARs digitala forskarsal och Genline fram till 1887, ja i några församlingar några år till.

Backaryd har några attester från 1600-talet, med början 1663, och Karlshamn har en obruten serie attester från 1774-1887.

Tyvärr blev det inga attester när någon flyttar inom pastoratet t. ex. mellan Gammalstorp och Ysane, Jämshög och Näsum (före 1854) men förhoppningsvis ger husförhörslängden besked. Jag har också uppmärksammat att attester över flyttande präster är få och även för andra som bor i Prästgården saknas attester. Ofta är attesterna utfärdade i moderförsamlingen där kyrkoherden bodde. Det är även min förhoppning att registrera angränsande församlingar i Skåne och Småland.

Kan vara till stor hjälp
Fördelen med ett inflyttnings- och attestregister är att man kan lättare hitta en person som flyttat. Även om man följer en person och fått vederbörande ur sikte kan detta register få upp forskaren på banan igen. En annan bra sak är att man kan följa gesällers och lärlingars vandrande över stora delar av Sverige då dessa attester ibland kan innehålla en handfull flyttningar och ibland ännu fler.

Nya krav för 200 år sedan
1812 blir formkraven på attesterna större, bland annat skall födelseår finnas med och från den tiden har jag kompletterat med uppgifter från inflyttningslängder och husförhörslängder, när attester saknats, för att få en mer heltäckande bild av all flyttning till och inom länet. Det finns ofta uppgifter om födelseplats i attesterna från Skåne och Småland än vad prästen tagit med i husförhörslängden.

ca 350 000 poster
Genom ett överslag, med utgångspunkt från antalet filmade attester, bör det bli över 350 000 poster när hela registret för Blekinge med angränsande socknar är klart.

Till 1 januari 2014 skall attesterna från Sölvesborgs, Olofströms och Karlshamns kommuner vara registrerade och tillgängliga i detta register. Till detta kommer Ivetofta och Näsum i Bromölla kommun. Registret innehåller då ca 115 000 flyttningar till och inom området.


Björn-Åke vid sin arbetsplats där han har lagt ner åtskilliga
timmar i släktforskningens tjänst. Foto: Annika Gylling

I början av 2014 påbörjas Ronneby kommun. Ordningen kommer att bli Bräkne-Hoby, Öljehult, Backaryd, Eringsboda efter 1870, Ronneby. Dessa kommer att läggas ut efter hand som de blir klara.

Projektet beräknas vara klart 2017 och avslutas med de 3 församlingarna i Karlskrona.

Attestregistret har gjorts möjligt genom att jag har kunnat jobba med det inom ramen för mitt Fas3-arbete på SVAR-projektet i Kallinge. Det är min förhoppning att registret skall vara levande och att kontrollerade födelse- och dödsuppgifter skall tillföras i ett speciellt fält.

Björn-Åke Petersson
Kallinge


Förklaringar

För att underlätta ditt sökande i Attestregistret har Björn-Åke tagit fram en del dokument.

Fältförklaring
Här hittar du förklaringar på vad de olika fälten innehåller vid en personsökning i Attestregistret. (pdf

Söktips
Björn-Åke har satt samman ett dokument med söktips i Attestregistret. (pdf)

Pastoratstillhörighet
För Blekinge och angränsande delar av Skåne och Småland 1750-1887. (pdf


Frågor?Skriv till attestregistret@blekingesf.se


Attestregistret flyttade in hos Blekinge Släktforskarförening den 30 juni 2012.