BB-födda barn

Födelse- och dopböcker (C) m.m.

Bestämmelserna om registrering infördes med 1686 års kyrkolag, som också krävde dop inom åtta dygn efter födseln.

Födelseboken innehåller uppgifter om barnets namn, födelse- och doptid, samt föräldrarnas och faddrarnas namn. Informationen blev med tiden allt fylligare och uppgifter om moderns ålder, barnets ordningsnummer i en syskonskara, var föräldrarna bodde (hänvisning till viss sida i husförhörslängden eller församlingsboken) blev vanliga.

För den äldsta tiden kan däremot t.ex. födelsetid, moderns namn eller boställe saknas. När det under 1800-talet började förekomma att barn inte döptes blev moderns kyrkoskrivningsort registrerad även för barnet.

Källa: Nationalencyklopedin.se

Dopfunt i Amiralitetskyrkan, Karlskrona 


BB-födda barn

Annika Gylling har gjort ett par förteckningar som hon vill dela med sig av då de kan vara till stor hjälp för många släktforskare!

Hon har gått igenom vilka som föddes på Karlskrona och Karlshamn BB, via SCB-utdragen, för åren 1904-1920, för att hitta var föräldrarna var kyrkobokförda. Tanken med detta är, då man söker t ex via Sveriges Befolkning 1970, 1980, 1990, så kan det stå att en person var född i Karlskrona stadsförsamling eller Karlshamn. Går man sedan in i födelseboken för dessa respektive församlingar hittar man dem inte! Det är ju inte säkert att alla tänker på att barnet var född på ett BB.

Alla släktforskare har kanske inte tillgång till SCB-utdragen via SVAR:s hemsida, för i dessa utdrag – Karlskrona länslasarett 1904-1920, Karlshamns lasarett 1904-1909 och Karlshamns länslasarett 1910-1920 – står det till vilken församling de skickade en attest att barnet blivit född på deras BB.

Via dessa förteckningar får man en hänvisning till vilken församling som föräldrarna är bokförda och via födelseboken kan man få en hänvisning till församlingsbokens sida. Där kan man då äntligen hitta barnet! De år som inte födelseboken finns tillgänglig har hon hänvisat till församlingsboken direkt, där hon har letat upp föräldrarna.

Dessa förteckningar finner du här nedan och Annika hoppas att du kanske finner det du länge sökt efter!


BB-födda barn från Karlshamns BB 1904-1920

BB-födda barn från Karlskrona BB 1904-1920


Finner du något du inte anser stämmer, vänligen hör av dig, så kontrolleras det en extra gång och ändringen kommer med vid nästa uppdatering.

Lycka till med din forskning!

Annika Gylling


Katalogskydd

Innehållet i BB-födda barn från Karlshamn och Karlskrona skyddas av katalogskyddet enligt §49 i Upphovsrättslagen¹. Enskilda uppgifter får gärna publiceras och användas för forumdiskussioner eller egen forskning så länge källa anges.

Skyddet innebär att det är förbjudet att kopiera eller använda en större mängd information ur databasen och göra det tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd.

¹notisum.se & sv.wikipedia.org