Emigrationen från Blekinge

Emigrationen från Sverige

Mellan åren 1851-1930 emigrerade ca 1,5 miljoner svenskar. Majoriteten for till Nordamerika. Dessutom skedde en stor emigration till våra grannländer. Från västra Sverige var det många som for till Norge och här från Blekinge for många till Danmark och Nordtyskland. Ungefär 200 000 människor återvände senare till sitt fosterland.

”Vi sålde våra hemman och gav oss sedan ut,
som fågelen bortflyger när sommaren tar slut.
Han kommer en gång åter när våren skrider fram,
men vi få aldrig skåda vårt kära fosterland.”
Okänd författare

Hur många emigrerade från Blekinge?

Här nedan redovisad det antal Blekingar som utvandrade mellan åren 1851-1930.

Län
County
1851-
1860
1861-
1870
1871-
1880
1881-
1890
1891-
1900
1901-
1910
1911-
1920
1921-
1930

1851-1910

I allt
Total
Därav Amerikas
För.Stater
Of which USA
Blekinge län 1117 2570 4202 11513 10483 9304 4460 4610 39189 26905

Källa: SCB – Statistiska Centralbyrån.Historisk statistik för Sverige Del 1 Befolkning

Den glömda emigrationen

Emigrationen till Tyskland är mera okänd. Troligtvis reste fler till Tyskland än till Danmark och andelen av den totala emigrationen, d.v.s. den inomeuropeiska emigrationen under denna tidsperiod, var också mycket större än de flesta trott. Under 1850-talet var exempelvis emigrationen från Kronobergs län till Danmark och Tyskland större än den till Amerika!

Källa: Carlskrona Weckoblad 14 okt. 1871


Artiklar om emigrationen

Har du själv skrivit något om emigrationen eller har du tips om var man kan läsa mer? Tveka inte att höra av dig till föreningen. foreningen@blekingesf.se

Den glömda emigrationen av Hans-Jürgen Schmitz
Införd i Släkt-Eken nr 104 (2010)

Hur man får en brylling i Tyskland av Åke Lundgren
Införd i Släkt-Eken nr 104 (2010)

Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet
av Hans-Jürgen Schmitz, införd i Hobybygden (1999)