Övrigt

Övriga artiklar


Stiftelsen Karlskrona Sjömanshem

Denna stiftelse grundades 1889 och hade verksamhet till 1926. I sjömanshemmet kunde sjömän, mot betalning eller gratis, få kost och logi för en kortare tid. Här hittar du mer information om Karlskrona Sjömanshem. (Läs mer…


Provinsialläkarnas rapporter

År 1755 ålades provinsialläkarna att årligen sända in rapporter till Collegium Medicum om hälsoläget i sina distrikt.

Här hittar du avskrifter från flera av Blekinges distrikt 1869. (Läs mer…