Döda

Död- och begravningsbok, dödbok, en av de kyrkoböcker som alltsedan 1686 skall föras i varje församling av Svenska kyrkan. På pastors ansvar antecknas alla personer i församlingen som avlidit. Boken innehåller uppgifter om bl.a. den avlidnes namn, födelsetid, yrke, bostad, civilstånd, dödsdag, dödsorsak, dödsort, läkare som utfärdat dödsbevis, dag för begravning och gravsättning av stoft eller aska. Även dödsfall som anmäls avseende andra församlingar antecknas. Källa: Nationalencyklopedin.se

gravsten_1-kopia
En gravsten utanför Heliga Kors kyrka i Ronneby. Foto: Guy Persson.

I 1686 års kyrkolag stod att läsa ”The aflednas namn som i kyrckian eller på kyrckiogården äre begrafne…” I dödboken noterades de avlidna inom socknen eller församlingen i den ordning de dog. I de äldre böckerna, som då går under namnet begravningsböcker, finns ofta endast begravningsdatumet noterat medan det i senare förteckningar även noteras dödsdatum.


Döda i Tving socken 1712-1799

db_tving
Tving (K) CI:3 (1769-1789) sid 357 ArkivDigital

1997 gav Blekinge Släktforskarförening ut första delen av ”Döda i Tving” som ingick i föreningens skriftserie. Den omfattade CI:1 1712-1755. Andra delen CI:2 1756-1785 och tredje delen CI:3 1786-1799 (1815)  gavs ut 1998. Dessa skriftserier för ”Döda i Tving” är slutsålda och föreningen väljer nu att lägga ut detta på hemsidan med rättelser.

Döda i Tving 1712-1799

Innehåller 4 647 personer. Avskrifterna (från mikrokort) gjorda av Carina Focklin och Roger Rydberg.


Genomgång och rättelser

Under alla dessa år sedan 1998 har det kommit in rättelser till föreningen och nu har Annika Gylling, Arne Sörlöv och Lars Nilsson gjort dessa justeringar. Nu har vi bättre hjälpmedel, då kyrkoböckerna ligger ute på nätet och man kan bl a förstora upp bilderna och då är det många gånger lättare att se vad det står.

I skriftserien ”Döda i Tving” trycktes datumen upp kronologiskt, men vi har nu valt att sätta in dem i den ordning som de står i resp. dödbok. Kolumnen med döds/begravningsdatum kan vara vilket som, då det många gånger har varit svårt att tolka vilket datum som gäller. Så vi har valt att skriva datumen i samma kolumn. Ibland har det stått vad det gäller och då står det ett D (död) eller B (begravd) men för säkerhets skull gå in och kolla i dödboken!

Följande förkortningar finns med i de utgivna skriftserierna, någon kan vara utskriven men vi sätter ut listan här också:

Afsk.                   Afskedad
Af.                       Afliden
B.                         Bonde
Bm.                     Båtsman
Dy.                      Den yngre
Dä.                      Den äldre
Förl. Bm.           Förlofvad båtsman
Gkv.                    Gårdkvinna
Gm.                    Gårdman
Nm.                    Nämndeman
Oang.                 Oangifven
Ok. Barnsj.       Okänd barnsjuka
Sadelmak.        Sadelmakare
Skom.                Skomakare
Tj. Dräng           Tjänstedräng
Torp.                  Torpare
Vol.                     Volontär
Änkl.                   Änkling

Vi reserverar oss för felskrivningar och feltolkningar.