Kontakt

 

Föreningens adress

Blekinge släktforskarförening
c/o Rune Kronkvist
Hagvägen 23
372 60 Bräkne-Hoby
070-917 32 44
foreningen@blekingesf.se

Ordförande
Rune Kronkvist
Hagvägen 23
372 60 Bräkne-Hoby
070-917 32 44
runekronkvist@yahoo.se

Vice ordförande


Våra register

Attestregistret
Tommy Andersson, ansvarig
attestregistret@blekingesf.se

Båtsmansregistret
Vanja Stjernberg, ansvarig
batsman@blekingesf.se

Migrationsregistret
Katarina Möller, ansvarig
migrationsregistret@blekingesf.se

Skeppsgosseregistret
Suzanne Wernersson, ansvarig
skeppsgosseregistret@blekingesf.se

Stenhuggarregistret
Vakant ansvarig
stenhuggare@blekingesf.se

Vigselregistret
Staffan Knös, ansvarig
1338-sek@telia.com


Släkt-Eken – medlemstidning
redaktor@blekingesf.se

Hemsidan
webbredaktor@blekingesf.se

Bokhandel
Blekinge Släktforskarförening
bokhandel@blekingesf.se

Medlemsärenden
medlem@blekingesf.se