Blekingska Båtsmanskontrakt

Material om Blekinge

I slutet av november 2012 började Arkiv Digital (AD) att lägga ut blekingska båtsmanskontrakt på nätet.

AD hann inte mer än publicera båtsmanskontrakten på nätet förrän framlidne Björn-Åke Pettersson började med sin ”hjälpverksamhet”. Trettondedagsafton 2013, hade vi äran att presentera ett register över kontrakten i de fem första volymerna, tillsammans 2149 stycken (huvudsakligen mellan åren 1815-1842).

Register till Blekinge Läns Landskontors Båtsmanskontrakt volym 1-5

Vad innehåller ett kontrakt?

Kontrakten är oftast skrivna ut roteböndernas perspektiv men ganska många gånger verkar båtsmannen vara den som lagt fram kontraktet. En stor tillgång är att det ofta står var båtsmannen bodde innan han tog tjänst som båtsman. Kontrakten innehåller främst hur mycket pengar båtsmannen skulle få om han blev antagen till båtsman och vilka klädespersedlar som roten skulle hålla med och en del om båtsmanstorpet, men kontrakten kan vara ganska olika utformade.

Ofta svårlästa

Kontrakten är ibland ganska svårlästa, speciellt de från Fogdakärr, Bräkne-Hoby, men man får läsa kontrakten många gånger och varje gång finner man något nytt.

En kopia av båtsmanskontrakten skulle lämnas till landshövdingeämbetet och förvaras i Blekinge länslandskontor med beteckningen GIe och med den första volymen som GIe:1

batsmanskontrakt
Källa: Blekinge läns landskontor GIe:1 (1781-1817) del av bild 40 + sid 91: Publicerat med tillstånd av Niklas Hertzman, ArkivDigital AB.

Översättning nedan gjord av Björn-Åke Petersson:

Båtsmanskontrakt

Underskrivne Rusthållare hava för vårt vakanta båtsmans N-o 496 lejt förre Mensalbåtsmannen
Ola Åkasson i Hoby med det nu under nämnda nummer tillagda båtsmansnamn Mård och skall denne Mård i Legomål hava 50 rd rgs mynt, på så sätt, att då han blir antagen och inskriven, skall nämnde Mård hava 16 rd 32 sk år 1816 bekommer han åter för andra Touren 16 rd 32 sk och tredje Termeninen 16 rd 32 sk allt rgs, skall vi rusthållare till honom betala 1817, därjämte skall bemälte Mård till varje julhelg på rusthållet hava en skäppa malt och årligen ½ skäppa linfrö utsått på rusthållet, den lyckan som avlidne Måns Persson innehaft, skall även Båtsmannen hava nyttjanderätt till, kobete får han ock nyttja i rusthållets vanliga kohage och i så kallade Kärrahäjan samt i avradet då han sig själv ko förskaffar, vad lyckan beträffar, skola vi rusthållare på vårt nummer 88 Dönhult för båtsmannen våra och höstköra samt grödan inbärga, nödig vedbrand skall han ock på rusthållet hava efter utvisning men själv densamma hugga och med åboarnas ökar hemskaffas till
Båtsmanstorpet, men skulle båtsmannen vara på Tjänstgöring, eller eljest med sjukdom besvärad, så skall rusthållarna hugga veden till Båtsmanstorpet och fyra Båtsmansstackar hö samt 10 travar råghalm skall Båtsmannen årligen hava. I övrigt skall denna vår båtsman hava allt vad Kongl Maj:t och Kronan i nåder båtsman tillslagit. Härmed förklarar vi oss å ömse sidor nöjda försäkras

Hoby den 3 augusti 1815

Ola Persson Ola Jönsson och Ola Andersson

Båtsmansrusthållare på N-o 88 Dönhult, Hoby socken
Ola Håkansson Mård tillträdande båtsman

Såsom närvarande vittnen

Johannes Månsson i Evaryds kvarn och Ola Samuelsson i Hoby
Med Originalet lika vidi
H Sandberg


Publicerades första gången 2012-12-16 och uppdaterades Trettondedagsafton 2013.