Blekingsk bebyggelse

På denna sidan kommer vi att lägga ut olika byggnader som finns i Blekinge eller har anknytning till Blekinge. Lämna gärna tips på vilka byggnader som du tycker skulle passa här!

webbredaktor@blekingesf.se


Kyrkhultsstugan

Hustyp: Högloftsstuga
Byggår: troligen 1700-talet
Ursprunglig plats: Lilla Brödhults by, Kyrkhults socken, Blekinge län
Flyttad: 1891
Nuvarande plats: Skansens friluftsmuseum, Kungliga Djurgården, Stockholms stad.

Kyrkhultstugan är en del av en bondgård från Kyrkhult socken i Blekinge. Byggnadstypen är s.k. sydgötiskt och består av tre sammanbyggda hus. Huset  köptes av Skansens grundare Artur Hazelius 1890 och har funnits på Skansen sedan invigningen 1891.  Den sista bonden på gården var Swen Eriksson.

Foto: Annika Gylling, 2011


”Nya” Kyrkhultsstugan, Lilla Brödhults by, Kyrkhults socken, Blekinge län

Hustyp: Högloftsstuga
Byggår: 2000-talet
Plats: Lilla Brödhults by, Kyrkhults socken, Blekinge län

Ingemar och Britt-Louise Olofsson har byggt en exakt kopia av Kyrkhultsstugan och den ligger ca. 800 meter från den ursprungliga platsen där originalet flyttades från 1891. Fem år tog det att bygga huset och de har endast använt naturliga byggnadsmaterial.

Här nedan ser du fler foton från ”nya” Kyrkhultsstugan.

Foto: Maj-Britt Sundin, 2017


Lars Petterstugan

Hustyp: Högloftsstuga
Byggår: troligen 1600-talet
Ursprunglig plats: Holje by, Jämshögs socken, Blekinge län
Flyttad: 1911
Nuvarande plats: ”Blekinges Skansen” – Wämöparken, Krutviksvägen, straxt utanför Karlskrona stad.

Stugan kommer från Bränn-Andersa-gården (idag kallat Brännaregården) i nuvarande Olofström och skänktes 1910 till Blekinge museum av Svenska Stålpressnings Aktiebolaget.
Beskrivningen av boningshuset i skifteshandlingarna är inte helt överensstämmande med husets mått idag, men det kan förändrats vid flyttningarna. Helt klart är att huset förändrades väsentligt då det uppfördes i Wämöparken. Man strävade då efter att återskapa en gammal ”Blekingestuga” så som man tänkte sig att den sett ut. Källa: Blekinge museum

Foto: Boatbuilder 2010, Wikipedia


Möllerydsstugan

Hustyp: Högloftsstuga
Byggår: Mittpartiet 1600-talet, resten 1800-talet
Ursprunglig plats: Mölleryd by, Ronneby socken, Blekinge län
Byggnadsminne: 1982

Möllerydsstugan har till stor del bevarat sin ursprungliga karaktär och är idag det enda sydgötiska huset med två loft i Blekinge som står kvar på sin ursprungliga plats.

Foto: Boatbuilder 2010, Wikipedia