Husförhör o.dyl.

Avskrifter

Här nedan finner du avskrifter av katekismilängder och mantalslängder. Har du själv gjort några andra socknar i Blekinge som du vill dela med dig av, kontakta webbredaktor@blekingesf.se


Katekismilängd [-ki´s-] (av senlat. catechi´smus, av grek. katēchismo´s ’undervisning’, av katēchi´zō ’undervisa’), en av prästen upprättad förteckning med uppgifter om församlingsbornas namn, boplats, ev. ålder och kristendomskunskaper. Redan på medeltiden ålades prästerskapet att undervisa i kristendomens huvudstycken. Kontroll skedde vid visitationer, och i samband med dessa upprättades katekismilängder. Kring sekelskiftet 1600 började prästerna göra hembesök med kristendomsförhör och förmaningar, husförhör, och de förteckningar som då upprättades benämndes husförhörslängder. Båda förhörstyperna fanns länge sida vid sida, men efter hand blev husförhören dominerande. Källa: Nationalencyklopedin

bild_hemsidan
Källa: Del av Edestad (K) Kat:1 (1683-1717) sid 173 ArkivDigital

Edestad socken, Blekinge (K)

avskrifterna gjorda av Annika Gylling

Katekismilängd 1683

Katekismilängd 1687

Katekismilängd 1696

Katekismilängd 1717


Fridlevstad socken, Blekinge (K)

Avskriften gjord av Arne Sörlöv

Husförhörslängd 1733


Förkärla socken, Blekinge (K)

Avskrifterna gjorda av Annika Gylling

Katekismilängd 1683

Katekismilängd 1687

Katekismilängd 1717


Hjortsberga socken, Blekinge (K)

Avskrifterna gjorda av Annika Gylling

Katekismilängd 1683

Katekismilängd 1687

Katekismilängd 1696

Katekismilängd 1717


Jämjö socken, Blekinge (K)
Avskriften gjord av Annika Gylling

Katekismilängd 1717


Listerby socken, Blekinge (K)

Avskrifterna gjorda av Annika Gylling

Katekismilängd 1683

Katekismilängd 1687

Katekismilängd 1717


Mantalslängd, förteckning över personer som var skyldiga att erlägga mantalspengar. Längderna upptog namn, hemvist, yrke, civilstånd m.m. på alla som blev mantalsskrivna inom ett mantalsskrivningsdistrikt. De sammanställdes sedan länsvis. Källa: Nationalencyklopedin

mantalslangd
Källa: Del av Blekinge läns landskontor (K) EIa:15 (1756-1756) Bild 3640 ArkivDigital

Karlskrona stad 1756

Framlidne Björn-Åke Petersson har, i samarbete med SVAR-projektet i Kallinge, registrerat över
3 000 personer mantalskrivna i Karlskrona stad 1756.

Läs mer om projektet


Tving socken, Blekinge (K)

Avskrifterna gjorda av Lars Nilsson

Mantalslängder 1744-1795

Under ett tiotal år satt framlidne Lars Nilsson och skrev av Tvings mantalslängder 1744-1795 från mikrofilm på papper. År 2002 hjälpte Blekinge Släktforskarförening honom att sammanställa anteckningarna digitalt.