Danske tillfældighetsfund

av Jacob Hejmdal Gren, Danmark.


Klicka på sockerbetsbilden ovan så kommer du till fynden!


Från Blekinge till Lolland omkring 1900

Släktforskning är i allmänhet en mycket intressant sysselsättning. En ofta extra spännande – och ibland svår – dimension är när ens förfäder eller släktingar kommer från eller har flyttat till avlägsna regioner. Från min barndom fick jag veta att min farfars familj – och därmed mitt eget efternamn – härstammade från Sverige. Jag har lyckligtvis även fått chansen att prata med min farfar om en del av hans familj.

Både Sverige och Danmark upplevde under den senare delen av 1800-talet och den första delen av 1900-talet, en stor utvandring. Detta gällde också en av Danmarks sydligaste öar, Lolland. Å andra sidan fanns det nästan samtidigt också en betydande invandring till Lolland – särskilt inom jordbrukets sockerbetsodling. Många arbetade på Lollands herrgårdar eller andra större gårdar. Några valde från början att emigrera, medan andra kom till Lolland som säsongsarbetare. En del av säsongsarbetarna slutade med att bli permanent bosatta. Denna periods invandrare till Lolland kom i början främst från södra Sverige och senare från Polen. Bland efternamnen på Lolland är fortfarande svenska och polska namn rikt representerade.

Min egen bakgrund

Båda mina föräldrar och största delen av mina förfäder härstammar från Lolland. Min farfar Helge Charles Antonio Karlsson Gren föddes på Lolland 1913, men båda hans föräldrar var däremot från Blekinge. Min farfars mor, Selma Olsson föddes 1883 i Bräkne-Hoby församling som dotter till Elin Petersdotter.

Jag har ännu inte lyckats hitta Selmas far. Det noteras flera gånger att Elin arbetade i Danmark, förmodlingen som säsongsarbetare. Selma flyttade en kort period 1899 till Danmark, och flyttade senast 1902 permanent till Lolland – utan sin familj. Selma bodde nära herrgården Højbygaard under de första åren och arbetade förmodligen på deras lantbruk.
Min farfars far, Enar Carlsson Gren, föddes 1872 i Ronneby församling. Han emigrerade 1884 till Danmark med sina föräldrar, Carl Carlsson Gren och Maria Johansdotter samt 4 bröder.

Efter ca. 10 år återvände familjen till Blekinge, för att efter 3 år återvända till Danmark, denna gång permanent.  I Danmark flyttade familjen runt en hel del. 1906 flyttade Enars föräldrar till Lolland och 1908 följde han själv efter. De flyttade till området vid herrgården Gammelgaard och det var där min farfar växte upp. Enar arbetade många år på Gammelgaard bland annat som stallkarl…

På jakten efter min egen familj har jag under åren stött på många människor som utvandrade från Sverige till Danmark. På grund av min familjebakgrund, tycker jag att dessa människors öden är särskilt intressanta. Det kan vara svårt att spåra släktingar i ett annat land – speciellt om det till exempel bara är angivet ”Danmark”. Så, i hopp om att kunna hjälpa andra släktforskare och knyta band över gränsen, började jag i juni 2011 att mer systematisk registrera mina anteckningar gällande de svenskfödda i kyrkoböcker från Lolland efter 1892.

Anbytarforum och blekingesf.se

Jag valde att lägga ut informationen, efter det relevanta geografiska läget, på ”anbytarforum” och på begäran även under ”tillfällighetsfynd” på www.genealogi.se. Blekinge Släktforskarförening har föreslagit att information om enskilda personer från Blekinge även skulle läggas in på www.blekingesf.se, vilket jag tycker är en riktigt bra idé. Desto bättre blir ju chansen att nå andra släktforskare!

Jämförbara källmaterial

Källmaterialet i Sverige och Danmark är på ett sätt jämförbara och i andra avseenden helt annorlunda.De primära källorna i Danmark är oftast kyrkoböcker, folkräkningar och bouppteckningar. Kyrkoböckerna liknar Sveriges födelse-, vigsel- och dödböcker men Danmark har inte husförhörslängder eller kompletta in- och utflyttningslängder. Det blev lag på att föra kyrkböcker i Danmark ca. 1645 (och därmed också i Skåne och Blekinge), men många har gått förlorade.

År 1813 beslutades i Danmark att kyrkböckerna för framtiden skulle föras i två exemplar vilket gör att de därefter är nästan komplett bevarade. Ännu en reform infördes 1892, vilket resulterade att kyrkoböckerna blev ännu mer kompletterade med uppgifter. Därför har jag valt 1892 som utgångspunkt för detta projekt.

Folkräkningar gjordes med intervall och kan betraktas som en mellanting mellan mantalslängder och husförhörslängder. Det ger en ögonblicksbild av landets alla hushåll med dess invånares namn, ålder, civilstånd, ”rang” i hushållet, eventuellt yrke och senare födelseplats m.m.Skifteprotokoller motsvarar Sveriges bouppteckningslängder. Jämfört med Blekinge var den rättsliga administrativa uppdelningen av Danmark ibland ganska komplicerad. I äldre tider, skiljdes mellan olika ägandeformer (egen ägd jord, adels-/herrgårdsjord och kyrklig jord). Ju längre fram i tiden man kommer desto enklare blir det att utläsa indelningarna. Mycket annat källmaterial finns naturligtvis, men ett omnämnande här skulle bli allt för omfattande.

Lollands 66 socknar

Jag har tills nu gått igenom vigselboks- och dödboksanteckningar i 12 av Lollands 66 socknar under en period på i genomsnitt 17,6 år. Ambitionen är att fortsätta leta vidare och dela med mig av informationen som jag hittills gjort. Men eftersom detta bara är en fritidssysselsättning så blir det ingen fast tidplan eller avgränsning av uppgiften. Jag hoppas, att upplysningarna kommer att vara till glädje och nytta för andra! God släktforskning!

Jacob på Landsarkivet i København.

Lista över genomgångna kyrkoböcker (vigslar och dödsfall)

 • Arninge 1892-1926
 • Avnede 1892-1911
 • Branderslev 1892-1914
 • Dannemare sogn, viede 1892-1917 og døde 1892-1927
 • Engestofte 1892-1907
 • Fuglse 1892-1901
 • Godsted 1892-1908
 • Græshave 1892-1923
 • Gurreby sogn, viede og døde 1892-1938
 • Halsted 1892-1904
 • Herredskirke 1892-1931
 • Holeby 1892-1913
 • Horslunde sogn, vielser 1892-1902 og døde 1892-1903
 • Kappel 1892-1906
 • Købelev 1892-1906
 • Løjtofte sogn 1892-1948
 • Nakskov (Skt. Nikolaj), viede 1892-96, døde 1892-95
 • Sandby 1892-1900
 • Skovlænge 1892-1929
 • Slemminge sogn, viede 1892-1902, døde 1892-1901
 • Tillitse 1892-1910
 • Tågerup 1892-1898
 • Utterslev sogn 1892-1907
 • Vestenskov 1892-1907
 • Vindeby 1892-1910

Publicerat 2011-09-30, uppdaterat 2013-11-09