Attestregistret

Flyttattest_1

”Drängen Anders Jonasson, född i detta Angelstad Pastorat och Liungbÿ Sockn den 25 Mars 1771 och hwilken til Blekinge och Giemsiö Sockn i tiänst sig begifwer, är ärlig och wälfrädgad, har för sin Christendoms kundskap förswarlig redogiordt samt nåde medlen med wördnad nÿttiadt, warande des utan til ägtenskap ledig. Angelstad den 11’te October 1791, Erland Ulmgren”. Källa: Jämshög HII:1 (1789-1808) Bild 270 Arkiv Digital


Många bevarade attester

Blekinge är unikt i många avseende och en godbit för släktforskarna är att det finns flyttningsattester bevarade för delar av länet under ca 150 år. Dessa är tillgängliga på mikrokort, SVARs digitala forskarsal och Arkiv Digital fram till 1887, ja i några församlingar några år till.

Backaryd har några attester från 1600-talet, med början 1663, och Karlshamn har en obruten serie attester från 1774-1887.

Tyvärr blev det inga attester när någon flyttar inom pastoratet t. ex. mellan Gammalstorp och Ysane, Jämshög och Näsum (före 1854) men förhoppningsvis ger husförhörslängden besked. Jag har också uppmärksammat att attester över flyttande präster är få och även för andra som bor i Prästgården saknas attester. Ofta är attesterna utfärdade i moderförsamlingen där kyrkoherden bodde.

Kan vara till stor hjälp

Fördelen med ett inflyttnings- och attestregister är att man kan lättare hitta en person som flyttat. Även om man följer en person och fått vederbörande ur sikte kan detta register få upp forskaren på banan igen. En annan bra sak är att man kan följa gesällers och lärlingars vandrande över stora delar av Sverige då dessa attester ibland kan innehålla en handfull flyttningar och ibland ännu fler.

Nya krav för 200 år sedan

1812 blir formkraven på attesterna större, bland annat skall födelseår finnas med och från den tiden har jag kompletterat med uppgifter från inflyttningslängder och husförhörslängder, när attester saknats, för att få en mer heltäckande bild av all flyttning till och inom länet. Det finns ofta uppgifter om födelseplats i attesterna från Skåne och Småland än vad prästen tagit med i husförhörslängden.

ca 350 000 poster

Genom ett överslag, med utgångspunkt från antalet filmade attester, bör det bli över 350 000 poster när hela registret för Blekinge med angränsande socknar är klart.


Projektledare för Attestregistret

Tommy Andersson
Ronneby

attestregistret@blekingesf.se


Katalogskydd

Innehållet i Attestregistret skyddas av katalogskyddet enligt §49 i Upphovsrättslagen¹. Enskilda uppgifter får gärna publiceras och användas för forumdiskussioner eller egen forskning så länge källa anges.

Skyddet innebär att det är förbjudet att kopiera eller använda en större mängd information ur databasen och göra det tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd.

¹notisum.se & sv.wikipedia.org


Attestregistret flyttade in hos Blekinge Släktforskarförening den 30 juni 2012.

Initiativtagare till Attestregistret var framlidne Björn-Åke Petersson (1948-2014) som vid sin död hade skrivit in ca. 115 000 poster i registret.