Rapport från båtsmansregistrerarna:

21 november 2016 - 106 290 personer i databasen

Sedan senaste rapporten har jag fortsatt med genomgång av båtsmännen med hjälp av framförallt kyrkoböcker. Jag har koncentrerat mig på tiden efter 1760-talet och arbetat igenom större delen av mellersta Blekinge och ett flertal socknar i västra delen. Det har gett över 1000 nya familjemedlemmar, men även rättningar och tillförande av nya uppgifter kring familjerna. Uppskattningsvis totalt 5-6000 uppdateringar.

Jag gör nu en paus i arbetet med båtsmännen, men tänkte återuppta det under nästa år och då titta på en del militära rullor som ej är utlagda på nätet. Jag inväntar också vårt vigselregister, som jag tänkte nyttja för en sista större genomgång av familjerna, framförallt tiden före 1760-talet.

Erland Eliasson
Båtsmansregistrerare


Oktober 2015 - ca 4 000 nya personer i databasen

Sedan senaste rapporten har jag fortsatt genomgången av båtsmansregistret med hjälp av kyrkoböcker och olika digitala register. Jag avslutade perioden 1780-1845 och har även gjort genomgångar av övriga 1700-talet för de socknar där jag bedömt att vi haft luckor. Jag har även gått igenom Karlskronas tre församlingar samt till Blekinge angränsande socknar i Skåne. Dessutom har jag uppdaterat vårt register med data från Flottans Pensionskassa fram till ca 1780. Jag har även uppdaterat 1800-talet för Jämshögs/Kyrkhults båtsmän, då jag märkte att det fanns en hel del luckor. Totalt har registret nu (netto)uppdaterats med ca 4000 nya familjemedlemmar. 

Erland Eliasson
BåtsmansregistrerareFebruari 2015 - ca 100 000 personer i databasen
Jag har nu i stort slutfört genomgången av militära källor efter 1869 för hela Blekinge. Det kvarstår några rullor för 4:e kompaniet under 1870-talet vilket jag ska ta itu med vid mitt nästa besök på Krigsarkivet. Det innebär att samtliga, av mig kända, militära rullor som bl.a. omfattar båtsmännen och deras tjänstetid är genongångna och uppgifterna inlagda i vår databas.

Från 1721, till avvecklingen av båtsmanskapet, är nästan alla båtsmän fångade (undantag som vanligt 1726-1729 samt 1741-1744). Ibland kan man träffa på angivna båtsmän i husförhörslängderna som jag inte funnit i militära källor. Oftast är det då en person som blivit inskriven som båtsman, men sedan inte blivit godkänd (approberad). Vanligen rör det sig om några månaders inskrivning, men personen behåller ibland sitt båtsmansnamn. Dessa brukar jag ta med i databasen.

Jag har också fortsatt min genomgång av båtsmännen som tjänstgjort efter 1845 samt deras familjer. Huvudkällor har varit olika kyrkböcker men även bl.a. dödbok, vigselregister, DDSS, KGF mm. Detta arbete har jag nu slutfört och sedan förra rapporten har jag gått igenom västra och mellersta Blekinge och funnit ytterligare ca 2 500 personer. Det innebär att vi nu har över 100 000 personer i vår databas.

Jag fortsätter nu samma genomgång för perioden 1780-1845 men naturligtvis inte lika omfattande som den senare perioden, då källorna är betydligt färre. Det blir dock mycket rättningar t.ex. på källhänvisningar, men också många nya uppgifter. Detta arbete kommer att fortgå hela våren och troligen också i höst.

Jag skulle även vilja gå igenom hela 1700-talet, men det får nog vänta tills vårt kompletta vigselregister är klart.

Erland Eliasson
Båtsmansregistrerare


Oktober 2014
Kyrkoböckerna för Nättraby och Fridlevstad/Sillhövda har nu gåtts igenom och registret är uppdaterat med nya uppgifter. Totalt har det blivit ca 1500 nya familjemedlemmar, men också tillägg av några '''nya'' båtsmän och borttagning eller avbåtsmanisering av en del befintliga. En stor "städning" är gjord i registret för dessa båda socknar, inte minst vad gäller källhänvisningar. 

En hel del militära källor efter 1869 är genomgångna och uppdaterade. Björn-Åke Petersson har gjort ett stort jobb med genomgång av båtsmansrullorna (ca 1882 och framåt). Här har han tagit med identifikationsuppgifter mm. Han har även med uppgifter för båtsmännens död eller emigration/ försvinnande. Dessutom finns en del nya församlingsböcker publicerade efter min senaste genomgång av en del socknar. Alla dessa underlag har jag nu nyttjat för en mer systematisk genomgång av båtsmän som tjänstgjort efter 1850. Alla socknar i Östra häradet är genomarbetade samt också Nättraby och Fridlevstad. Framförallt har jag nu kunnat följa båtsmännen och deras familjer in på 1900-talet. Detta arbete kommer jag nu att fortsätta med och koncentrerar mig på socknar i västra Blekinge. 

Erland Eliasson 
Båtsmansregistrerare


Uppdateringar i båtsmansregistret - 20 956 båtsmän


De tidiga båtsmännen uppdaterade
Genomgång och uppdatering av indelta båtsmän i Blekinge före år 1701 är nu avslutad för denna gång. Det innebär att de flesta idag kända militära källor är genomarbetade och totalt har vi över 3000 båtsmän i vårt register från denna tidiga period. Se vidare separat artikel ’’De tidiga båtsmännen i Blekinge" och i vårat båtsmansregister.

Uppdateringar har också gjorts för en del luckor i registret , som t.ex. delar av 1750-talet för östra Blekinge och slutet av 1720-talet för västra Blekinge.

För alla socknar är nu inlagt kompletterande uppgifter från militära källor för perioden 1820 till 1868. En del nya båtsmän har blivit funna, men framförallt finns nu uppgifter om antagnings- och avskedstid för de allra flesta båtsmännen.

Nättraby socken har blivit kompletterade med närmare 1000 nya familjemedlemmar vars uppgifter är hämtade från kyrkoböcker.

Föreläsning om vårt register
Lördagen den 28 september 2013 hade föreningen sitt höstmöte som handlade om båtsmansregistrets första 20 år. Erland Eliasson höll ett föredrag om hur han arbetar med båtsmansregistret och här får ni ta del av den film som vi spelade in.

  

Helskärmsläge
Syns inte symbolen för helskärmsläge nere i högra hörnet klickar du på denna länk  som tar dig till YouTube där helskärmslägeknappen finns. 

De som är medlemmar, och angett sin e-post, har bl.a. fått ta del av denna film. Är du medlem, och har e-postadress, kan du lägga till den här för att information från föreningen.

 

 

Båtsmanstorpen i Blekinge hade som kännetecken en örlogsvimpel av plåt på taket. Fotot från Maj-Britts Sundins bok "Båtsmän i socknarna Jämshög och Kyrkhult 1685-1922"
Båtsmantorp i Asarum

Tveka inte att höra av dig till oss. Projektledare Vanja Stjernberg tar emot nya uppgifter och sammanställer dessa för framtida uppdateringar. Använd gärna rapportfunktionen (bild) eller skicka e-post till batsman@blekingesf.se

Katalogskydd
Innehållet i Blekinge båtsmansregister skyddas av katalogskyddet enligt §49 i Upphovsrättslagen¹. Enskilda uppgifter får gärna publiceras och användas för forumdiskussioner eller egen forskning så länge källa anges.

Skyddet innebär att det är förbjudet att kopiera eller använda en större mängd information ur databasen och göra det tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd.

¹notisum.se & sv.wikipedia.org

Båtsmansnamn i Blekinge anno 1846

Här nedan publicerar vi de två häften som föreningen gav ut 1999. Sammanställningarna är gjorda av Bror E. Jönsson (1932-2002) 

Båtsmansnamn 1846, sockenvis i alfabetisk ordning (pdf)

Båtsmansnamn 1846, sockenvis i numerisk ordning (pdf)
Sidan uppdaterad 2016-11-21