Nyårsuppdatering i östra Blekinge.

Drygt 550 nya båtsmän!
Under det senaste dryga halvåret har båtsmansregistret succesivt blivit uppdaterat. Det gäller främst alla socknar i östra (ej tidigare genomarbetade socknar) och mellersta Blekinge. 

Större delen av uppdateringarna rör tiden före 1721, men för exempelvis Bräkne-Hoby har även ett 100-tal "nya" båtsmän tillförts tiden efter 1840.

För perioden 1840-1870 har tillförts nya uppgifter från militära källor. Dessutom har ca. 3 000 nya familjemedlemmar påförts båtsmän i Ramdala, Sturkö, Lösen, Augerum samt Rödeby socknar.

Total har drygt 550 nya båtsmän lagts till registret. Det socknar som fått största tillskotten är följande:

Socken Status Antal befintliga båtsmän Antal nya båtsmän
Ramdala
1 231 st 26 st
Lösen
465 st 35 st
Augerum 736 st 26 st
Nättraby 806 st 75 st
Fridlevstad 1 098 st 41 st
Ronneby 998 st 50 st
Bräkne-Hoby 1 242 st 236 st

 

2013-12-31


Stor uppdatering av båtsmän i Jämshög och Kyrkhult.

Båtsmanstorpen i Blekinge hade som kännetecken en örlogsvimpel av plåt på taket. Fotot från Maj-Britts Sundins bok "Båtsmän i socknarna Jämshög och Kyrkhult 1685-1922"

1300 nya båtsmän har flyttat in!
Sedan tidigare har vi lagt in ca 500 båtsmän med familjeuppgifter för Jämshög och Kyrkhult socknar. Nu har vi tillfört ytterligare 1300 båtsmän och 2500 familjemedlemmar. Som vid tidigare arbeten med båtsmän, så har uppgifter om dem hämtats från olika militära källor. Vad gäller övriga familjeuppgifter så är dessa hämtade (med benäget tillstånd) från Jämshögs och Kyrkhults släktdatabas. Se vidare ''Jämshögs och Kyrkhults lokalhistoriska hemsidor''. Uppgifterna finns också i Maj-Britt Sundins bok ''Båtsmän - Jämshög och Kyrkhult''

Socken Status Antal befintliga båtsmän Antal nya båtsmän
Jämshög och Kyrkhult
943 st 1300 st

2013-10-20


 Uppdatering av båtsmansregistret för  Kristianopel, Torhamn och Jämjö socknar.


En större genomgång  har gjorts av Båtsmansregistret för socknarna Kristianopel, Torahamn och Jämjö.  Med hjälp av de fåtal militära källor som hittats har uppdateringar gjorts för båtsmännen i slutet av 1600-talet. Drygt 60 nya båtsmän har då tillförts, ungefär  jämt fördelat mellan de tre socknarna.   Militära källor har också gett många uppdateringar av båtsmännen som tjänstgjorde efter 1850-talet. 

66 nya båtsmän och 7000 nya familjemedlemmar!
De största uppdateringen  är dock gjorda med hjälp av kyrkoböcker, som gåtts igenom för hela båtsmansperioden (ca  1685-1900). Dessutom har hämtats många uppgifter från Sveriges dödbok. Totalt har ca 7000 nya familjemedlemmar tillförts båtsmännen för de tre socknarna, även här tämligen jämt fördelat dem emellan.

Socken Status Antal befintliga båtsmän Antal nya båtsmän
Kristianopel
750 st 14 st
Torhamn
581 st 24 st
Jämjö 717 st 28 st
2013-02-03

Vita fläckar borttagna!Status båtsmän november 2012

Sölvesborg och Mjällby har varit vita fläckar i vårt båtsmansregister med nästa inga uppgifter. Nu har våra flitiga båtsmansregistrerare arbetat igenom dessa socknar och tillfört mycket ny data.

Socken Status Antal befintliga båtsmän Antal nya båtsmän
Sölvesborg 1 st 174 st
Mjällby 8 st 1300 st

Till detta kan tilläggas att när det gäller Sölvesborg har ytterligare 500 famljemedlemmar lagts till och för Mjällby hela 4500 familjemedlemmar!
2012-11-01


Rättningen färdig!

Vid en nyligen gjord uppdatering av Blekinge Båtsmansregister blev Krigsarkivet angivet som källa på flertalet uppgifter. Våra båtsmanregisterare låter nu meddela att nämnda källor nu är ändrade.

 

Tack vare att frågan uppmärksammades på Anbytarforum har båtsmansregistrerarna fått många nya kontakter med personer som vill hjälpa till med att komplettera Blekinge Båtsmansregister ytterligare.

Inget ont utan att det har något gott med sig som talesättet säger.

2012-05-18


Vårens ankomst firas med 1 211 "nyinflyttade" båtsmän i Blekinge Båtsmansregister!


Båtsmantorp i Asarum

 

Status båtsmän april 2012

Sedan december förra året har ett fortsatt arbete gjorts med genomgång och uppdatering av båtsmän för perioden 1721 till 1810. Enbart militära källor har använts och de berörda socknarna är följande:

Socken Status Antal befintliga båtsmän Antal nya båtsmän
Förkärla/Hasslö 248 st 23 st
Listerby 550 st 38 st
Fridlevstad/Sillhövda 1098 st 193 st
Tving/Eringsboda 1301 st 130 st
Hjortsberga 193 st 38 st
Edestad 308 st 40 st
Ronneby 998 st 121 st
Backaryd 401 st 63 st
Hoby 1242 st 565 st


Totalt har för dessa socknar över 1200 nya båtsmän tillförts registret och även samtliga befintliga båtsmän har uppdaterats med uppgifter från militära källor. Detta inkluderar också uppgifter för åren 1701 och 1709.

Dessutom har en genomgång gjorts av åren 1810 till 1838 med hjälp av två generalmantalsrullor. Dessa rullor har ej tidigare använts i någon större omfattning för Blekinge båtsmän och har gett många nya uppgifter om t.ex. antagnings- och avskedstider, orsak till avsked m.m. Arbetet har gjorts för ovan nämnda socknar, samt även för den östra delen av Blekinge (se tidigare rapporter).

Arbetet med uppdateringar fortsätter nu främst med den västra delen av Blekinge, med fokus på de tre socknar som till stora delar saknas i vårt register. Dessa är Sölvesborg, Mjällby och Jämshög.


Lagom till jul har vi fått 1 400 nya båtsmän i Blekinge Båtsmansregister!
Status båtsmän december 2011

Sedan maj i år har ett fortsatt arbete gjorts med genomgång och uppdatering av båtsmän för perioden 1721-1810. Enbart militära källor har använts och de berörda källorna är följande:

Socken Status Antal befintliga båtsmän Antal nya båtsmän
Ramdala 1231 st 249 st
Sturkö 219 st 20 st
Lösen/Lyckeby 465 st 119 st
Augerum/Tjurkö 737 st 191 st
Rödeby 698 st 131 st  
Nättraby/Aspö 806 st 235 st  


Totalt har för dessa socknar 945 nya båtsmän tillförts registret och även samtliga befintliga båtsmän har uppdaterats. Då perioden efter 1810 sedan tidigare är väl genomarbetad, uppskattas att över 95% av båtsmännen vara med i registret från 1721 fram till avvecklingen runt förra sekelskiftet. Detta avser också de sedan tidigare genomarbetade socknarna Kristianopel, Torhamn, Jämjö, Åryd, Hällaryd, Asarum, Mörrum , Elleholm, Ysane och Gammalstorp. I arbetet med den östra delen av Blekinge, har även tagits med uppgifter för åren 1701 och 1709. De militära källor som använts är i huvudsak följande:

 • Mönsterrullor 1701
 • Mönsterrullor 1709
 • Mönsterrullor 1721*
 • Generalmönsterrulla 1724
 • Generalmönsterrulla 1735
 • Generalmönsterrulla 1740
 • Mönsterrullor 1742
 • Skeppsrullor 1743
 • Skeppsrullor 1744
 • Interimsmönsterrulla 1750
 • Generalmönsterrulla 1753
 • Avräkningsrullor 1758/1759*
 • Generalmantalsrulla 1761
 • Generalmantalsrulla 1774
 • Generalmantalsrulla 1781
 • Generalmantalsrulla 1795*


De flesta uppgifterna från dessa källor har påförts respektive båtsman i registret. För de källor märkta med asterisk, har data endast tagits med vid t.ex. antagning, avsked, generellt intressanta uppgifter mm. General- och Interimsmönsterrullorna upprättades vid en Generalmönstring (årtalet vid namnet) och ger uppgifter från detta tillfälle, men också uppgifter bakåt i tiden från fg Generalmönstring. Generalmantalsrullorna fördes som en form av loggbok över båtsmännen under längre period och omfattar ca 10-15 år, men även betydligt senare uppgifter kan förekomma. Årtalet i rullans namn, anger när ifrån rullan började användas. För övriga rullor avser uppgifterna i allmänhet det årtal som finns i dess namn.


En större uppdatering har också gjorts för Jämshög socken. Här har drygt 450 nya båtsmän tillförts registret, där alla har tjänstgjort efter 1845. Här har Jämshögs släktdatabas använts som källa.

Socken Status Antal befintliga båtsmän Antal nya båtsmän
       
Jämshög 493 st 450 st

 


Status båtsmän maj 2011

Blekinge Båtsmansregister har under de senaste månaderna uppdaterats med uppgifter från militära källor. Erland Eliasson, medlem och adjungerad styrelseledamot, har med hjälp av sin närhet till Krigsarkivet i Stockholm utfört arbetet. Under hösten 2010 arbetade han igenom socknarna Mörrum, Elleholm och Gammalstorp och gjorde en total uppdatering för hela båtsmansperioden (1680-talet till ca. 1900). Samtliga befintliga båtsmän har granskats, nya båtsmän har tillförts samt uppgifter från kyrkoböckerna har påförts.

Socken Status Antal befintliga båtsmän   Antal nya båtsmän
         
Mörrum 970 st   ca 900 st
Elleholm 166 st   ca 150 st
Gammalstorp 544 st   ca 500 st


Båtsmansstuga i Wämöparken Karlskrona.


Arbetet fortsätter...
Ett arbete är uppstartat att uppdatera båtsmännen i båtsmansregistret för perioden 1721 till 1810. Uppgifterna kommer från Krigsarkivet, både från det fysiska arkivet i Stockholm och publicerade källor på internet via SVAR. Källorna ger en nästan komplett bild för tidsperioden, med några mindre luckor för åren 1725-1729, samt i viss mån för åren 1741-1744.

Samtliga båtsmän för denna tidsperioden kommer att uppdateras med uppgifter från de militära källorna och båtsmän som saknas kommer att tillföras. Dessutom görs en allmän uppstädning i databasen. 

Socken Status Antal befintliga båtsmän   Antal nya båtsmän
         
Asarum/Ringamåla 1561 st   56 st
Åryd 369 st   79 st
Hällaryd 348 st   100 st
Ysane 327 st   10 st
Kristianopel 750 st   92 st
Torhamn 581 st   65 st
Jämjö 717 st   99 st

Tveka inte att höra av dig till oss. Projektledare Vanja Jonasson tar emot nya uppgifter och sammanställer dessa för framtida uppdateringar. Använd gärna den nya rapportfunktionen (bild) eller skicka e-post till batsman@blekingesf.se

Katalogskydd
Innehållet i Blekinge båtsmansregister skyddas av katalogskyddet enligt §49 i Upphovsrättslagen¹. Enskilda uppgifter får gärna publiceras och användas för forumdiskussioner eller egen forskning så länge källa anges.

Skyddet innebär att det är förbjudet att kopiera eller använda en större mängd information ur databasen och göra det tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd.

¹notisum.se & sv.wikipedia.org

Båtsmansnamn i Blekinge anno 1846

Här nedan publicerar vi de två häften som föreningen gav ut 1999. Sammanställningarna är gjorda av Bror E. Jönsson (1932-2002) 

Båtsmansnamn 1846, sockenvis i alfabetisk ordning (pdf)

Båtsmansnamn 1846, sockenvis i numerisk ordning (pdf)
Sidan uppdaterad 2012-04-24