Bakre raden från vänster: Arne Sörlöv, Guy Persson, Björn Thorman, Rita Holmgren.
Främre raden från vänster: Suzanne Wernersson, Annika Gylling, Sandra Eriksson, Vanja Stjernberg, Sven-Rune Gredehall.

Ordförande, vakant

Vice ordförande, pressansvarig
Suzanne Wernersson
V Kyrkvägen 10
370 30 Rödeby
sannanskonto65@gmail.com


Kassör, medlemsansvarig, Skeppsgosseregistret
Guy Persson
Gångbrogatan 5
372 37 Ronneby
guy_persson@hotmail.com
medlem@blekingesf.se


Sekreterare, Båtsmansregistret
Arne Sörlöv
Alnaryd
370 33 TVING
arne@sorlov.com


Ledamot, Vigselregistret, Stenhuggarregistret
Annika Gylling
Gångbrogatan 5
372 37 Ronneby
annika.gylling@hotmail.com


Ledamot
Sven-Rune Gredehall
Vitaskärsvägen 2
372 91 Ronneby
sven-rune@hotmail.com


Ledamot, Båtsmansregistret
Vanja Stjernberg
Ronnebyvägen 1 B
372 60 Bräkne-Hoby
vanja.stjernberg@gmail.com


Ledamot
Rita Holmgren
Såningsvägen 45
374 53 Asarum
ritaholmgren43@gmail.com


Suppleant, släktforskarvärd
Björn Thorman
Vinkelgatan 2
374 33 Karlshamn
bjornm.thorman@gmail.com


Suppleant
Sandra Eriksson
Vierydsvägen 193
372 91 Ronneby
sandra.ronneby@gmail.com


Årsmötesprotokoll

Här finner du protokollet från årsmötet med Blekinge Släktforskarförening den 22 februari 2014