Asarum socken, Bräkne Härad, Blekinge län


Vid Mieåns utlopp i havet fanns sedan länge ett fiskeläge som kallades Bodkull/Bodekull och vars invånare tillhörde Asarums socken. Kyrkan låg i Asarum. Fiskeläget beviljades stadsrättigheter 1664 och därmed aktualiserades också frågan om en egen kyrka.

Där kyrkan står i dag fanns i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet en liten långhuskyrka av gråsten. Den första av tre utbyggnader gjordes 1697. År 1799 gjordes den sista tillbyggnaden då kyrkan fick sin nuvarande korsform.

1664 Utbröts församlingen ur Bodkull/Bodekull (nuvarande Karlshamn).

1701-1863 Asarum annexförsamling till Karlshamn. Sammanslagningen kom inte till stånd förrän år 1701 och bestod till 1863 varefter Asarum bildade en egen församling.

-1872 Asarums pastorat

1873– Asarum moderförsamling i Asarum och Ringamåla pastorat. Enligt Kungligt brev, 1872-03-27, skulle norra delen av Asarums församling avskiljas från församlingen och under namnet Ringamåla bilda annexförsamling till Asarums församling. Avskiljandet skulle ske när kyrka för församlingen hade uppförts (1883-01-01). Hemmansnummer 94-129 utbröts ur Asarums norra del och bildade Ringamåla församling.

1890 Utbröts vissa mindre delar av Asarum och lades till Karlshamns församling.

2014 Asarum, Ringamåla och Svängsta församlingar bildade Asarums pastorat.


Hemmansnummer och byanamn i Asarums socken.

Nr 1-6 Tostarp
Nr 7-12 Torarp
Nr 13 Råå
Nr 14-27 Asarum
Nr 28 Gustavsborg
Nr 29-35 Asarum
Nr 36 Frostentorp
Nr 37-38 Strömma
Nr 39-40 Stampen
Nr 41 Nyemölla
Nr 42 Storamölla eller Tyskamölla
Nr 43 Ingärdahej
Nr 44-47 Duveryd
Nr 48-49 Horsaryd
Nr 50 Drösebo
Nr 51 Gunnarsö
Nr 52-57 Stilleryd
Nr 58 Skaftaholmen
Nr 59 Björkholmen
Nr 60 Askeskärv
Nr 61 Munkahus
Nr 62 N. Sternö
Nr 63 S. Sternö
Nr 64 N. Bryggan
Nr 65-68 Tubbaryd
Nr 69 Hunnemara
Nr 70-71 Dala
Nr 72 Sandvik
Nr 73 Tokaryd
Nr 74 Dalansö
Nr 75 Froarp
Nr 76 Granefors bruk
Nr 77-80 Froarp
Nr 81-84 Tararp
Nr 85 Nötabråne
Nr 86 Långasjönäs
Nr 87 Elsebråne
Nr 88 Elsebrånemåla
Nr 89 Björnamåla
Nr 90 Södra Hoka
Nr 91 Bengtshoka
Nr 92 Pernilshoka
Nr 93 Jeppshoka
Nr 94 Norra Hoka
Nr 95 Elmta
Nr 96 Askaremåla
Nr 97-98 Grimsmåla
Nr 99 Ire
Nr 100 Ljungsjömåla
Nr 101 Loberget
Nr 102 Hjularemåla
Nr 103 Dannemark
Nr 104 Påkamåla
Nr 105 Ringamåla
Nr 106 Gyngamåla
Nr 107-108 Svansjömåla
Nr 109 Långeboda
Nr 110 Humlemåla
Nr 111 Tranemåla
Nr 112-113 Abborremåla
Nr 114 Hovmansbygd
Nr 115 Letesmåla
Nr 116 Slensmåla
Nr 117-118 Öjamåla
Nr 119-120 Härnäs
Nr 121 Kullemåla
Nr 122 Högaböke
Nr 123 Rumpeboda (heter idag Ekeryd)
Nr 124 Bengtsboda
Nr 125 Ysnamåla
Nr 126 Pieboda
Nr 127 Knaggelid
Nr 128-129 Susekull
Nr 130 Jordgöl
Nr 131-132 Emneboda
Nr 133 Bökemåla
Nr 134-135 Ebbarp
Nr 136 Trolleboda (heter idag Ryedal)
Nr 137 Hundsjömåla
Nr 137 Marieberg (tidigare Hundsjömåla)
Nr 138 Bökestugan
Nr 139 Möllegården
Nr 140 Åkeholm
Nr 141 Åkarp
Nr 142 Boarp
Nr 143 Kråkekull
Nr 144-145 Öjavad
Nr 146 Hjortabråne
Nr 147 Danstorp
Nr 148-153 Gungvala
Nr 154 Nybygget


Asarums vapen

Vapnet fastställt 12 oktober 1945. I fält av guld två bjälkvis ordnade gröna ekar över en av vågskura bildad med tolv (4, 3, 4, 1) bysantiner (heraldisk benämning på en rundel av guld eller silver som symboliserar mynt) av guld belagd blå stam. Vapnet bygger på offerkällan i Asarum, som är omgiven av ekar och vid källan flyter en bäck. Den blå stammen syftar på vattnet, med pengar i offerkällan medan ekarna syftar på Blekingeeken.

Källa: www.karlshamn.se  och www.ne.se (Nationalencyklopedin) 


2017-01-01