Aspö socken, Medelstads härad, Blekinge län

Aspö kyrka invigdes 1891. Eftersom byggnadens läge planerades utifrån vägen så är koret placerat i väster och inte i öster som annars är brukligt för kyrkor.

1888. Församlingen bildades genom att ön Aspö med hemmansnummer 73-78 utbröts ur Nättraby församling. Tillhörde dock fortsatt Nättraby pastorat.

1962. Tillhör sedan detta år Karlskrona Stadsförsamling.

2014. Aspö församling och Karlskrona stadsförsamling bildar Karlskrona-Aspö pastorat.


Hemmansnummer och byanamn i Aspö socken

Nr 1-3 Ryd
Nr 4-5 Mad
Nr 6 Bäck

 


Byar och gårdar i Aspö socken

Ryd Aspö Nr 1-3
Mad Aspö Nr 4-5
Bäck Aspö Nr 6
Aspöskär
Carlshäll Mad
Fridhem Mad
Västra Hyttan Mad
Östra Hyttan Mad
Utdrag ur SVAR:s sockenkataloger. Publicerat med tillstånd av SVAR-projeketet i Blekinge, Annika Gylling


2017-01-01