Edestad socken, Medelstads härad, Blekinge län


Den nuvarande stenkyrkan uppfördes sannolikt på 1200-talet.

-1961 Edestad och Hjortsberga pastorat ingick i Hjortsberga moderförsamling.

1962- Från detta år ingick Edestad, Hjortsberga, Listerby och Förkärla församlingars pastorat i Listerby moderförsamling.

2002 Uppgick alla dessa fyra församlingar i Listerby pastorat.

2010 Från 1 januari detta år uppgick Listerby pastorat (Listerby, Förkärla, Hjortsberga och Edestad) i Ronneby pastorat.


Hemmansnummer och byanamn i Edestad socken

Nr 1 Anglemåla
Nr 2-6 Binga
Nr 7-10 Gärestad
Nr 11 Levalundamåla
Nr 12-16 Levalunda
Nr 17 Fågelsång
Nr 18-21 Edestad
Nr 22 Sabbängen
Nr 23 Gröningegården
Nr 24-27 Hattatorp
Nr 28-30 Boahaga
Nr 31 Skuremåla
Nr 32-33 Björketorp *)
Nr 34-36 Leråkra *)
Nr 37-41 Gö *)

*) Byarna Björketorp, Gö och Leråkra är uppdelade så hälften ligger i Edestad församling och den andra hälften i Listerby församling.