Elleholm socken, Lister härad, Blekinge län

Strax innan Mörrumsåns utlopp i havet delar sig ån i två armar och bildar en långsmal holme – Elleholm.

De flesta kyrkoböckerna gemensamma med Mörrum.


Hemmansnummer och byanamn i Elleholm socken

Nr 1-30 Elleholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017-01-01