Förkärla socken, Medelstads härad, Blekinge län


Kyrkan byggdes troligen i början av 1200-talet.

1888 1 maj utbröts ön Hasslö med kringliggande skär och bildade en egen församling.

-1961 Förkärla och Listerby pastorat ingick i Listerby moderförsamling.

1962- Från detta år ingick Förkärla, Listerby, Hjortsberga och Edestad församlingars pastorat i Listerby moderförsamling.

2002 Uppgick alla dessa fyra församling i Listerby pastorat.

2010 Från 1 januari detta år uppgick Listerby pastorat (Listerby, Förkärla, Hjortsberga och Edestad) i Ronneby pastorat.


Hemmansnummer och byanamn i Förkärla socken.

Nr 1-11 Förkärla
Nr 12-13 Arvidstorp
Nr 14 Stegeryd
Nr 15 Saltäng
Nr 16-19 Lilla Vambåsa
Nr 20-26 Stora Vambåsa
Nr 27-29 Esketorp
Nr 30-32 Tromtesunda
Nr 33 Kvalsmö
Nr 34-37 Almö
Nr 38 Hasslö (Djursagården, Bredavik, Näset)
Nr 39 Hasslö (Söfvesgården)
Nr 40 Hasslö (Knutsgården)
Nr 41 Hasslö (Stora Horn)
Nr 42 Hasslö (Hallarna)
Nr 43 Hasslö (Byarum)
Nr 44 Hasslö (Birgagården)
Nr 45 Hasslö (Lilla Horn)
Nr 46 Hasslö (Fiskaregården)
Nr 47 Hasslö (Tången)
Nr 48-50 Hasslö skären, består av ödehemman och Sandryd
Nr 51 TromtöHästholmen och Bollö är öar som ligger under Hasslö.