Jämshög socken, Lister härad, Blekinge län


Vid prästgården och kyrkans brand 1803 och sockenstugans brand 1884 förstördes delar av kyrkoarkivet.

Fram till 1639 var Jämshög en del av skånska Villand och hörde samman med Näsum, som var moderförsamling. Där bodde församlingspastorn till dess att kyrkoherde Jörgen Hansson någon gång under 1500-talets första hälft valde att bosätta sig i Jämshög.

Pastoratet – det största i stiftet med ett mångmilastort område från Ivösjön till Smålandsgränsen i norr, visade sig med tiden bli svårt att administrera.

1864, efter Olof Hammars avgång, blev Näsum och Kyrkhult egna pastorat.
Inom Jämshögs församling har Olofström vuxit fram. Där finns en kyrka sedan 1933.

1865. De norra delar av Jämshögs församling utbröts och bildade Kyrkhults församling med hemmansnummer 34, 76-96, 99-131.

Församlingen delas sedan gammalt i fyra fjärdingar; Holje fjärding gård 1-40, Gränums fjärding gård 41-70, Lönnemåla fjärding gård 71-103 och Vilshult fjärding 104-135. På grund av att Gränum fjärdings husförhörslängder är brunna redovisas varje fjärdings husförhörslängder separat för tiden fram till 1865.

1884. Beslutades att församlingen skulle stavas Jemshög och ej Gemsjö.

1902. Beslutades att församlingen skulle stavas Jämshög.

1940. Delad i två kyrkobokföringsdistrikt Jämshögs kbfd och Olofströms kbfd, dessa upplösta 1991.


Hemmansnummer och byanamn i Jämshög socken.

Nr 1-10 Jämshög
Nr 11 Norra Rödhult
Nr 12 Södra Rödhult
Nr 13 Pieboda
Nr 14 Ljungryda
Nr 15 Boafall
Nr 16 Alltidhult
Nr 17 Gillesnäs
Nr 18 Baggeboda
Nr 19 Näbbeboda
Nr 20-29 Holje
Nr 30 Biskopsmåla
Nr 31-32 Kärrabol
Nr 33 Hullingaryd
Nr 34 Levershult
Nr 35 Skjutsmåla
Nr 36 Nybygden
Nr 37 Hemmingsmåla
Nr 38 Västra Rösjö
Nr 39 Östra Rösjö
Nr 40 Hässlehult
Nr 41 Gillaruna
Nr 42 Röan
Nr 43 Karstorp
Nr 44-47 Boa
Nr 48-60 Gränum
Nr 61-62 Håkantorp
Nr 63 Uggleboda
Nr 64 Kärrsjömåla
Nr 65 Skallmöte
Nr 66 Ljusaryd
Nr 67 Allamåla
Nr 68 Rägneboda
Nr 69 Tomakulla
Nr 70 Erikstorp
Nr 71 Bommarstorp
Nr 72 Gaslunda
Nr 73 Gåragöl
Nr 74 Ekornamåla
Nr 75 Astensmåla
Nr 76 Hallandsboda
Nr 77 Hemsjöhult
Nr 78 Abborremåla
Nr 79 Härnäs
Nr 80 Angölsmåla
Nr 81 Karamåla
Nr 82 Röshult
Nr 83 Kärringebygden
Nr 84 Ebbamåla
Nr 85 Åma
Nr 86 Kräftemåla
Nr 87 Fågleboda
Nr 88 Dalanshult
Nr 89 Ulvaboda
Nr 90 Jutanäs
Nr 91 Tulseboda
Nr 92 Mörkamåla
Nr 93 Baggemåla
Nr 94 Spinkamåla
Nr 95 Skrubbeboda
Nr 96 Månasken
Nr 97 Ramnamåla
Nr 98 Komperskulla
Nr 99 Lönnemåla
Nr 100 Kopparemåla
Nr 101 Lilla Brödhult
Nr 102 Lilla Ryd
Nr 103 Bytaremåla
Nr 104 Stora Brödhult
Nr 105-106 Källeboda
Nr 107 Kyrkhult
Nr 108 Mörbohult
Nr 109 Isaksmåla
Nr 110 Bymåla
Nr 111 Slagesnäs
Nr 112 Östra Rönåsa
Nr 113 Västra Rönåsa
Nr 114-115 Väghult
Nr 116 Björkefalla
Nr 117 Kåraboda
Nr 118 Bengtsboda
Nr 119-120 Farabol
Nr 121 Falsehult
Nr 122 Högahult
Nr 123 Brännarebygd
Nr 124 Snöfleboda
Nr 125 Mulatorp
Nr 126 Rönhult
Nr 127 Skälmershult
Nr 128 Möllelycke
Nr 129 Slätten
Nr 130 Vilshult
Nr 131 Kullan
Nr 132 Harasjömåla
Nr 133-134 Nyteboda
Nr 135 Brokamåla


2017-01-01