Karlshamn stad, Bräkne härad, Blekinge län

Vid Mieåns utlopp i havet fanns sedan länge ett fiskeläge som kallades Bodkull/Bodekull och vars invånare tillhörde Asarums socken. Kyrkan låg i Asarum. Fiskeläget beviljades stadsrättigheter 1664 och därmed aktualiserades också frågan om en egen kyrka.

1664. Utbruten ur Asarums församling i samband med att man fick sina stadsrättigheter. Hette tidigare Bodekull.

1865. Införlivades Frisholmens kastellförsamling.

1890. Införlivades mindre delar av Asarums församling till Karlshamn.

2014. Åryd, Hällaryd och Karlshamns församlingar bildar Karlshamn-Trensum pastorat.


Kvartersnummer, kvartersnamn, hemmansnummer och byanamn i Karlshamn

Stadens delning i kvarter samt andra områden

Gård 1-101 Kvarteret Europa
Gård 102-227 Kvarteret Asien
Gård 228-335 Kvarteret Afrika
Gård 336-407 Kvarteret Amerika
Gård 1-85 Kvarteret Nya Staden

  • Utom staden
  • Sjökastellet

Särskilda hus och tomter i Karlshamn

Gård 16 Stadens komministerboställe
Gård 58-59 Stadens kyrka
Gård 93 Kyrkoherdebostället
Gård 97-98 Schmidtska hospitalet
Gård 99 Kyrkoherdeboställe
Gård 101 Fattigvårdshuset
Gård 375 Badhuset
Gård 407 Skeppsvarvet

  • Stadens hemman

Nr 28 Asarum (Gustavsborg)
Nr 42 Asarum (Kvarn Stora Mölle)
Nr 61 Munkahus
Nr 65 Västra Tubbaryd
Nr 67 Tubbaryd
Nr 69 Hunnemara
Nr 71 Dala


2017-01-01