Karlskrona stad, Östra härad, Blekinge län

Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling


Kyrkan Ulrica Pia Invigd 20 september 1685. 

1685-09-20. Är en av fem icke-territoriella församlingar inom Svenska kyrkan. Icke-territoriell betyder att den är bildad oberoende av medlemmarnas geografiska förankring. Villkoren för medlemskap i någon av dessa församlingar finns reglerade i Kyrkoordningen.


Tyska församlingen


Trefaldighetskyrkan invigd 27 juni 1709.

1689-10-17. De tyska invånarna i Karlskrona fick tillåtelse av Karl XI att starta en församling.

1847. Församlingen gick upp i Karlskrona Stadsförsamling.


Karlskrona Storkyrkoförsamling/Stadsförsamling


Fredrikskyrkan invigd 1 augusti 1744

1680. Församlingen bildades vid Karlskronas grundande genom en utbrytning från Augerum.

1790. Församlingens kyrkoarkivalier brann upp i samband med den stora stadsbranden.

1846. Fram till detta år hette församlingen Karlskrona Storkyrkoförsamling.

1847. Församlingen heter sedan detta år Karlskrona Stadsförsamling.

1962. Bildar tillsammans med Aspö församling ett pastorat.

Qvartersindelning i centrala staden:

1. Wachtmeister
2. Dahlberg
3. Stuart
4. Lindblad
5. Magistraten
6. Adlersten
7. Sjöblad
8. Sparre
9. Sjöstierna
10. Rosenfelt
11. Bonde
12. Rosen
13. Klerck
14. Ruuth
15. Taube
16. Lieven
17. Ankarstierna
18. Mörner
19. Björkholmen
20. Pott- och Pantarholmarna