Kristianopels socken, Östra härad, Blekinge län

Anno 1600. Från detta år heter församlingen Kristianopel, tidigare Avaskär. Inom församlingen ligger Kristianopels köping, vilken är placerad i slutet på varje husförhörslängd. Många av numren utgörs endast av ålfisken (Ålfiskena, ålhomme-sätterna, var särskilda från kronan skatteköpta lägenheter)

2002-01-01. Bildades en kyrklig samfällighet av församlingarna i Jämjö, Ramdala, Sturkö, Kristanopel och Torhamn. Samfälligheten bildar Jämjö pastorat med pastorsexpedition i Jämjö.


Hemmansnummer och byanamn i Kristianopels socken

Nr 1-2 Bröms
Nr 3-4 Hoboda
Nr 5-6 Krogsnäs
Nr 7-8 Bredavik
Nr 9 Ebbenäs
Nr 10-17 Trolleboda
Nr 18 Stavsnäs
Nr 19-20 Stubbemåla
Nr 21-22 Djupahamn
Nr 23 Hälleviksäng
Nr 24 Skarnholm
Nr 25 Milasten
Nr 26-27 Möllehall
Nr 28 Stensborg
Nr 29 Rörsäng
Nr 30-31 Ramshult
Nr 32 Lilla Bråtelycke
Nr 33 Stora Bråtelycke
Nr 34 Bråtelycke
Nr 35 Fågelmara
Nr 36-42 Äspenäs
Nr 43-45 Stålemara
Nr 46-57 Olsäng
Nr 58-59 Abramsäng
Nr 60-61 Klakebäck, Wäerpan
Nr 62 Klackebäck
Nr 63-64 Femmeryd
Nr 65 Måsaryd
Nr 66-68 Käringeryd
Nr 69-71 Söremåla
Nr 72 Signemåla
Nr 73 Eriksholm
Nr 74-78 Kristianopel
Nr 79-81 Komstorp
Nr 82 Tockamåla
Nr 83-84 Juvansträte
Nr 85-86 Bransboda
Nr 87-88 Björkelycke
Nr 89 Sprattleboda
Nr 90 Hallersboda
Nr 91 Tombäck
Nr 92 Kuvehall
Nr 93 Svärdsmåla
Nr 94 Lönnemåla
Nr 95 Flyeryd
Nr 96 Ödemåla
Nr 97 Kläpparemåla
Nr 98 Appelås
Nr 99 Fagrakulla
Nr 100 Skäggeryd
Nr 101 Yttre Tång
Nr 102 Lermåla
Nr 103 Källemåla
Nr 104 Övre Tång
Nr 105 Fogdeängen
Nr 106 Stavsnäs ålfiske
Nr 107-108 Fågelmara se nr 35
Nr 109 Pålsmåla
Nr 110 StrömsmålaNr 1-25 Kristianopels köping