Listerby socken, Medelstads härad, Blekinge län


Från den ursprungliga kyrkan, byggd på 1100-talet, återstår endast den norra väggen.

-1961 Listerby var moderförsamling i Listerby och Förkärla pastorat.

1962- Från detta år blev Listerby moderförsamling i Listerby, Förkärla, Hjortsberga och Edestad församlingars pastorat.

2002 Uppgick dessa fyra församlingar i Listerby pastorat.

2010 Från 1 januari detta år uppgick de fyra församlingarna i Ronneby pastorat.


Hemmansnummer och byanamn i Listerby socken.

Nr 1-19 Listerby
Nr 20-28 Yxnarum
Nr 29 Torkö
Nr 30 Arpö
Nr 31 Vagnö
Nr 32-34 Jordö
Nr 35 Bredäng
Nr 36 Smedjegården
Nr 37 Ryd
Nr 38 Kättilsäng
Nr 39 Kullagården
Nr 40 Bökenäs
Nr 41 Stenaby
Nr 42 Lunnatorp
Nr 43-46 Kuggeboda
Nr 47 Styrsvik
Nr 48-49 Fällö
Nr 50 Korsanäs
Nr 51 Millegarne
Nr 52-59 Gö *)
Nr 60-63 Göholm (hette förr Väle)
Nr 64 Oxlaby
Nr 65-66 Heaby
Nr 67-72 Kartorp
Nr 73-76 Rolstorp
Nr 77 Kärragården
Nr 78-81 Leråkra *)
Nr 82 Björketorp *)

*) Byarna Björketorp, Gö och Leråkra är uppdelade så att hälften ligger i Edestads församling och den andra hälften i Listerby församling.