Lösens socken, Östra härad, Blekinge län

Anno 1747 införlivas Lyckeby som dittills haft egen kyrkobokföring.

Anno 1851 utbryts hemmanen Nr 49-50 och tillhör därefter Sturkö församling.

1976-05-01. Tillhör Augerums pastorat (Augerum, Lösen och Flymen).

2002-01-01. Församlingen tillhör efter sammanslagning Lyckå församling, uppkallad efter den medeltida staden Lyckå, idag Lyckeby.


Hemmansnummer och byanamn i Lösens socken.

Nr 1-2 Älmtamåla Hage
Nr 3 Klemetsmåla
Nr 4 Bredagöl
Nr 5 Rävsmåla
Nr 6-7  Kropp
Nr 8-18 Stubbetorp
Nr 19-26 Öljersjö
Nr 27 Fäjö
Nr 28-34 Lösen
Nr 35 Torp
Nr 36-38 Torpagärde Lösen
Nr 39-40 Verkö
Nr 41-42 Silletorp
Nr 43-46 Rosenholm (Excersisplats och järnvägsstation)
Nr 47 Silletorp
Nr 48 Fåglasång
Nr 49-50 Sanda
Nr 51-52 Gullbernanäs
Nr 53-54 Gullbernatorp
Nr 55 Sibbamåla

Nr 1-21 Lyckeby
Nr 30 Lyckeby
Nr 1 Avelsgärde